Plan- og bygningsloven : (lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020) ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 3. oktober 2019 nr. 1304

Norge (Bidragsyter)

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020)

Les mer
Vår pris
189,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 189,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020)

Fakta