Plan- og bygningsloven med kommentarer

Bind II : Byggesaksdelen

Frode A. Innjord (Redaktør) ; Liv Zimmermann (Redaktør)

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven.
Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Les mer
Vår pris
739,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 739,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Kommentarutgave til plan- og bygningsloven.
Plan- og bygningsloven med kommentarer er et praktisk hjelpemiddel i to bind for alle som har befatning med plan- og bygningsloven i sitt arbeid. Den første utgaven av tobindsverket kom ut i 2010, to år etter at plan- og bygningsloven av 2008 var vedtatt. Andreutgaven er oppdatert med endringer i loven og de mest sentrale forskriftsbestemmelsene, samt ajourført når det gjelder nyere praksis fra domstolene, sivilombudsmannen og tolkningsuttalelser fra departementene. Verket viser den funksjonelle sammenhengen mellom ulike kapitler og bestemmelser. Det inneholder også de mest sentrale nye forskriftene som vedlegg.
De øvrige bidragsytere til andreutgaven er Jan Gudmund Aanerud, Kristian Korsrud og Kjersti Cecilie Jensen. Alle arbeider i Advokatfirmaet Hjort DA og er tilknyttet firmaets faggruppe for fast eiendom.
Bind I inneholder kapittel 1 til 19, som omfatter plandelen og gjennomføringsbestemmelsene, samt stikkordsregister.
Bind II inneholder byggesaksdelen og håndhevingsreglene samt stikkordsregister, domsregister mv. og de mest sentrale forskriftene som vedlegg.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?