Politiet i krig og ved okkupasjon

noen folkerettslige og nasjonalrettslige perspektiver

I boken drøftes politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.

Forfatteren viser hvordan rettstilstanden på området har utviklet seg etter andre verdenskrig og klarlegger det nasjonalrettslige hjemmelsgrunnlaget for regulering av politiets status og virk. Les mer
Vår pris
279,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 279,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

I boken drøftes politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.

Forfatteren viser hvordan rettstilstanden på området har utviklet seg etter andre verdenskrig og klarlegger det nasjonalrettslige hjemmelsgrunnlaget for regulering av politiets status og virk.somhet i krig og ved okkupasjon. Han gjennomgår videre direktivene som norsk politi har - og har hatt - å forholde seg til i slike situasjoner. Forfatteren drøfter også hvordan regelverket for politiets stilling i krig og ved okkupasjon kan innrettes, og hvilket innhold det bør ha.
Boken vil være interessant og relevant for flere: politiet og påtalemyndigheten, Forsvaret, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet samt jusstudenter og politihøgskolestudenter.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?