Ordensjuss - Steinar Fredriksen

Ordensjuss

; Kai Spurkland ; Kai Spurkland (Fotograf)

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet.
Bestill vurderingseksemplarer

Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir beskrevet. Les mer
Vår pris
445,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

E-bok
Legg i
E-bok
Legg i
Vår pris: 445,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Boken presenterer regelverket for et av politiets hovedarbeidsområder, nemlig det operative arbeidet for å sikre offentlig ro og orden og borgernes trygghet.
Bestill vurderingseksemplarer

Politiets myndighets- og maktutøvelse for å løse ordensmessige oppgaver blir beskrevet. Politilovens generelle bestemmelser om politiets myndighetsutøvelse samt de enkelte inngrepshjemlene, slik som reglene om visitasjon og innbringelse, står sentralt. Inngrepssituasjonene, inngrepsmåtene og politiets adgang til å bruke fysisk makt er noen av de temaene boken behandler.

Ordensjussen har berøringspunkter mot andre rettsområder, særlig strafferetten og straffeprosessen. Forholdet mellom de ulike regelsettene og deres til dels overlappende formål og anvendelsesområde drøftes og klargjøres. I tillegg har boken en samling av praktiske eksempler fra virkeligheten, hvor det illustreres ulike måter regelsettene krysser hverandre på i den praktiske tjenesteutførelsen.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å anvende politilovens inngrepshjemler, og til å begrunne anvendelsen etter politiloven og forstå de rettssikkerhetshensyn som politiloven bygger på, samt vurdere politiets handlinger opp mot grunnleggende rettssikkerhets- prinsipper.

Ordensjuss er først og fremst skrevet for politistudenter, men boken vil også ha stor relevans for polititjenestepersoner, politijurister og jusstudenter.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 354
ISBN: 9788205524071
Utgave: 2. utg.
Format: PDF
Filstr: 4.5 MB
Vannmerket
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger