Markedsøkonomiens utvikling

; Haakon Gran ; Svein Olav Hansen ; Knut Sogner

I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som ikke har markedsøkonomien som et bærende element. Les mer
Vår pris
619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 619,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

I dag opplever mange at markedsøkonomien er den naturlige formen for ethvert økonomisk system. Markedsløsninger griper om seg de fleste steder i verden, og få i den økonomisk rike del av verden vil i dag ønske et økonomisk samfunn som ikke har markedsøkonomien som et bærende element. I et lengre historisk perspektiv vil vi imidlertid oppdage at markedsøkonomien representerer en form for økonomi som er relativt ny. Riktignok fantes det markeder som fungerte i middelalderen ja, også før dette. Det var likevel først i forbindelse med den industrielle revolusjon i England i annen halvdel av 1700-tallet at markedsøkonomien fikk en så stor utbredelse at den begynte å dominere økonomien. Boken problematiserer utviklingen av markedsøkonomien fra middelalderen og frem til i dag. Markedsøkonomi har ikke alltid vært en naturlig løsning og behøver derfor heller ikke å bli det i fremtiden. Boken bygger på et historisk perspektiv og den er skrevet som lærebok. Men den kan med utbytte også leses av de som er interesserte i økonomisk historie. Rolv Petter Amdam er professor ved Handelshøyskolen BI, Haakon Gran er høyskolelektor samme sted, Svein Olav Hansen er lektor ved Haldens videregående skole og underviser ved Handelshøyskolen BI og Knut Sogner er professor ved Handelshøyskolen BI.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 Innledning
Markedsøkonomiens begrensninger og variasjoner

Linjer, fokus og opplegg


Kapittel 2 Markedsøkonomiens røtter
Markedet i det førindustrielle samfunnet

Merkantilismen

Oppsummering


Kapittel 3 Adam Smith og den klassiske politiske økonomien - profeten for den selvregulerende kapitalismen
Forklaringer på den økonomiske tenkningens utvikling

Den nye liberalismen og fysiokratene

Adam Smith og Nasjonenes velstand

Den usynlige hånd - "automatisk" økonomisk vekst

Økonomiske ideer etter Smith

Reaksjonen mot Smith og klassikerne

Oppsummering


Kapittel 4 Den industrielle revolusjon
En industriell revolusjon

Hvorfor Storbritannia?

Spredning av den industrielle revolusjon

Industrialisering og markedsøkonomi

Oppsummering


Kapittel 5 Kapitalismens kontrastfylte vesen
Marx' visjon av kapitalismen - fremskritt og elendighet

Ide- og realhistorisk bakgrunn

Historisk utvikling

Marx' økonomiske teori - teorien om verdi og merverdi

Kapitalismens bedriftsformer

Kriseteorien

Nyklassikernes bilde av kapitalismen

Forklaringer på det nyklassiske gjennombruddet

Oppsummering


Kapittel 6 Den andre industrielle revolusjon
USA - den nye økonomiske stormakt

Den amerikanske storbedriften

Samfunnsomforming

Industrialiseringen av Norge

Oppsummering


Kapittel 7 Mellomkrigstiden - kriser, omstilling og den keynesianske revolusjonen
Tilbake til fortiden? Paripolitikken prøves

Krisene kommer

Krisen i 1930-årene: vendepunktet i mellomkrigstiden

Den norske veien ut av krisen

Mellomkrigstidens markedsøkonomi

John M.Keynes nye teori om kapitalismen

Keynes' perspektivskifte - den generelle teorien om kapitalismen

Konsumteorien

Investeringsteorien

Oppsummering av Keynes' teori om effektiv etterspørsel

Kriseprosessen

Keynes oppsummert

Oppsummering


Kapittel 8 USA midt i verden - stat og marked
Multilateralisme: En amerikansk økonomisk ideologi

En markedsbasert eller statskontrollert økonomisk verdensorden?

Resultatet: For lite penger til IMF

Marshallhjelpen: Dollar i bøtter og spann til Europa

Vest-Europas vei til fellesskap

Det store velstandsspranget

Storbritannias problem

Den sovjetiske modellen: Den annen vei

Det norske systemet

Oppsummering


Kapittel 9 Blandingsøkonomien omorganiseres - fra plan til marked
Keynes' politikk sluttet å virke

Nye forventninger

USAs sterke posisjon svekkes

Monetarisme i praksis

Generell trend fra rundt 1980: mer marked

Oppsummering


Kapittel 10 Joseph Schumpeter og den kreative kapitalismen
Kjernen i Schumpeters tenkning

Stabilitet og endring - ulike tilnærmingsmåter

Tekno-økonomiske paradigmer

Oppsummering


Kapittel 11 Globalisering - og den tredje industrielle revolusjon?
Internasjonal oppslutning om forsterket frihandel

En ny verdensorden

Trender i verdensøkonomien

Verdensmarkedenes manglende finansielle styringsstruktur

Global produksjon

Makt og avmakt

Oppsummering


Litteratur

Stikkord