Vergemålsloven

og utlendingsloven kapittel 11A med kommentarer

; Trine Eli Linge ; Mona Choon Rasmussen

Boken gir en grundig innføring i de nye reglene om vergemål og representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere.

Vergemålsloven 2010 erstatter tidligere vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Les mer
Vår pris
595,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 595,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Boken gir en grundig innføring i de nye reglene om vergemål og representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere.

Vergemålsloven 2010 erstatter tidligere vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Egne bestemmelser om representantordningen ble lagt til ved ikrafttredelse 1. juli 2013.
Vergemålsloven inneholder blant annet regler om vergemål for mindreårige og voksne, samt regler om vergens kompetanse i de ulike vergemål. Videre inneholder loven regler om vergemålsmyndighetens organisering og kompetanse, og krav til opplæring og tilsyn med vergene. Loven har både saksbehandlingsregler for vergemålssaker i forvaltningen og for domstolen, samt regler som angir domstolens kompetanse i vergemålssaker. Sammenlignet med tidligere regelverk gir nå vergemålsloven adgang til å etablere private alternativer til vergemål, her kan særlig nevnes reglene om fremtidsfullmakt.
Utlendingsloven kapittel 11a har blant annet regler om vilkår for rett til å få oppnevnt representant, hvilke krav som stilles til representanten og hvilken kompetanse vedkommende har på vegne av den mindreårige. Det er også gitt regler om vergemålsmyndighetens kompetanse i disse sakene, og hvilke forpliktelser fylkesmannen har overfor representantene.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?