Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom

normale, geniale, nerder?

For alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med Asperger-problematikk, burde denne boken være en betydelig opplysningskilde og et godt hjelpemiddel for større forståelse av denne tilstanden. Gillberg behandler tildels vanskelig stoff på en klar, stringent og begripelig måte. Les mer
Vår pris
395,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 395,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

For alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med Asperger-problematikk, burde denne boken være en betydelig opplysningskilde og et godt hjelpemiddel for større forståelse av denne tilstanden. Gillberg behandler tildels vanskelig stoff på en klar, stringent og begripelig måte. Boken presenterer dessuten den aller nyeste viten om syndromet. Nils Kaland i Spesialpedagogikk (anmeldelse av den svenske utgaven) Boken gir en saklig og lettlest informasjon om barn, ungdom og voksne med Aspergers syndrom, og henvender seg til deres foresatte, leger, psykologer, vernepleiere, barnevernspedagoger, lærere og andre som har interesse av å lære mer om Aspergers syndrom spesielt, og menneskets utvikling og psyke generelt.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Ad Notam Gyldendal
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 162
ISBN: 9788241709418
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom : normala, geniala, nördar?
Format: 21 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFORORD

1 INNLEDNING.
Sammendrag


2 DEFINISJONER
Asperger syndrom

Autismespekterforstyrrelser

DAMP og ADHD

Tourette syndrom

Tvangslidelser

Sosiale atferdsavvik

Sammendrag


3 FOREKOMST
Sammendrag


4 SYMPTOMUTVIKLING UNDER OPPVEKSTEN
Første leveår

Andre leveår

Tredje til sjette leveår

Skolealderen - førpuberteten

Tenårene

Voksen alder

Sammendrag


5 ANDRE PSYKISKE PROBLEMER
ADHD, DAMP og andre tilstander med oppmerksomhetsproblemer

Tics og Tourette syndrom

Depresjon

Manisk-depressiv lidelse

Selvmordshandlinger

Alkohol- og narkotikaavhengighet

Spiseforstyrrelser

Forvirring

Negativisme

Aggresjonsanfall

Katatoni

Schizofreni

Personlighetsforstyrrelse

Asosial personlighet

Sammendrag


6 ANDRE PROBLEMER
Skoleproblemer

Motoriske problemer

Persepsjonsforstyrrelser

Nedsatt evne til å kjenne igjen ansikter

Sammendrag


7 STERKE SIDER
Generell begavelse

Spesialkunnskaper og "savant-evner"

Utenathukommelse og fotografisk hukommelse

God utholdenhet

Høy energi

Nøyaktighet

Langsom modning - langsom aldring?

Sammendrag


8 BAKGRUNNSFAKTORER
Arvelige faktorer

Hjerneskade

Hvor i hjernen finnes funksjonsavviket?

Sosiale faktorer

Sammendrag


9 KOGNITIV NEVROPSYKOLOGI
Mentalisering

Utførende funksjoner

Sentralkoherens

Automatisering

Sammendrag


10 DIAGNOSE OG UTREDNING
Legeundersøkelse

Psykologvurdering

Øvrige utredninger

Sammendrag


11 LANGTIDSPROGNOSE
Grunnproblematikken

Den avskjermede gruppen av voksne

Den aktive og avvikende gruppen av voksne

Den passive gruppen i voksen alder

Andre problemer i voksen alder

Sammendrag


12 HOLDNINGER, TILTAK OG BEHANDLING
Generelle retningslinjer

Betydningen av tidlig og riktig diagnose og egnet utredning

Holdningsendringer

Tiltak i skolen og på arbeidsplassen

Psykoedukative tiltak

Sosial og annen opplæring

Psykodynamisk orientert psykoterapi

Individuelle samtaler

Gruppesamtaler og andre gruppeaktiviteter

Medisinsk behandling

Antipsykotiske legemidler - nevroleptika

Eldre antidepressive preparater

Nye antidepressive preparater - SSRI

Andre medisiner

Andre tiltak

Sammendrag


13 HVEM KAN HJELPE?
Sammendrag


14 HVORDAN STOD DET TIL MED WITTGENSTEIN?
Sammendrag


15 KASUSBESKRIVELSER
Anton 6 år

Blanche10 år

Carl-Hugo12 år

Donovan 16 år

Eugen 20 år

Fiona 30 år

Gustav 52 år

LITTERATURFORSLAG

Generell litteratur

Litteratur for barn og ungdom

Spesifikk litteratur knyttet til de enkelte kapitler

STIKKORD