Verden som vilje og forestilling - Arthur Schopenhauer

Verden som vilje og forestilling

; Johan Fredrik Bjelke (Redaktør) ; Helge Salemonsen (Oversetter)

"Verden er min forestilling." Med denne påstanden innleder Schopenhauer sitt hovedverk fra 1818. Alt som kan erkjennes, er objekt for et subjekt. Omvendt gjelder det at subjekter bare er subjekt ved å være subjekt for et objekt. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

"Verden er min forestilling." Med denne påstanden innleder Schopenhauer sitt hovedverk fra 1818. Alt som kan erkjennes, er objekt for et subjekt. Omvendt gjelder det at subjekter bare er subjekt ved å være subjekt for et objekt. Subjekt og objekt er uløselig knyttet sammen i en forestillingsverden av fenomener, hvor hvert fenomen har både en objekt- og en subjektside.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Solum
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 207
ISBN: 9788256012695
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Die Welt als Wille und Vorstellung
Format: 21 x 13 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


I Schopenhauers erkjennelsesteori, Kant og Schopenhauer
1. Verden som forestilling. Ding an sich og Erscheinung

2. Verden som min forestilling. Subjekt og objekt
a) Den intellektuelle anskuelse som stiftende akt

b) Intellektuale Anschauung som empirisk erkjennelse. Ekskurs om "Satz vom Grunde"

c) Forstand og fornuft

d) Den rene anskuelse

e) Menneske og dyr

f) Alle forestillinger er intuitive

g) Restituering av "videnskapens menneskelige ansikt"

Ekskurs: Schopenhauers kritikk av den transcendentale deduksjon hos Kant


3. Overgang: Verden som mer enn forestilling?


II Verden som vilje. Viljens fremtredelsesmåter
1. Erkjennelse av viljen

2. Forestilling og vilje, med henblikk på mitt legeme

3. Filosofisk kosmologi
Antimaterialistisk ekskurs


4. Enhet og mangfoldighet, harmoni og strid

5. Filosofisk antropologi

6. Filosofisk antropologi i snevrere forstand. Sjel-legeme forholdet
Antropologisk sammenfatningIII Verden som forestilling, utenfor Satz vom Grunde, Schopenhauers estetikk
1. Det rene subjekt

2. Det rene objekt

3. Geni og galskap

4. Kunstens "system". Musikken


IV En videreførende betraktning av verden som vilje. Schopenhauers etikk
1. Innledende bemerkninger om etikk som erkjennelse av viljens vesen

2. Viljens frihet

3. Om å bejae viljen til liv
a) Ekskurs. Schopenhauers retts- og statsfilosofi

b) Timelig og evig rettferdighet

c) Godt og ondt


4. Om å si nei til viljen til liv
a) Det godes vesen

b) Veien til viljens forandring. Intuisjon

c) Den gode samvittighet

d) Det store vendepunkt. Askese. Nådevirkning