ADHD - Sverre Hoem

ADHD

en håndbok for voksne med ADHD

Noen mener at ADHD er en motediagnose - en populær merkelapp uten egentlig medisinsk innhold. Hva er sannheten bak ADHD? Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene.

Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene, og han gir deg med ADHD-diagnose, deg som pårørende eller fagperson konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Les mer
Vår pris
579,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 579,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Noen mener at ADHD er en motediagnose - en populær merkelapp uten egentlig medisinsk innhold. Hva er sannheten bak ADHD? Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene.

Psykolog Sverre Hoem har noen av svarene, og han gir deg med ADHD-diagnose, deg som pårørende eller fagperson konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boken er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling.

Sagt om førsteutgaven:

"Dette er en sjeldent god håndbok som bør kunne nå flere enn voksne med ADHD og deres nærmeste. Hoem klarer på pedagogisk måte å formidle både kunnskap og omsorg for en gruppe mennesker som det synes å bli stadig flere av."

KARL-HENRIK NYGAARD - Tidsskriftet Sykepleielederen

"Boken er et funn. Gjennom korte, små avsnitt viser forfatteren at han både vet hvordan det er å behandle ADHD som fagperson og at han besitter stor innsikt i hvordan det er å leve med ADHD."
KNUT HALVARD BRONDER - ADHD Norge
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 256
ISBN: 9788205371279
Utgave: 2. utg.
Format: 23 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 TRE ULIKE HISTORIER OM ADHD
Den heldige

Den uheldige

Den usynlige


KAPITTEL 2 I EN STØRRE SAMMENHENG
Det offentlige bildet av ADHD

Finnes ADHD?

Motediagnose?

ADHD og kriminalitet

Misvisende informasjon om sentralstimulerende medisiner

Et historisk perspektiv


KAPITTEL 3 FELLESTREKK OG FORSKJELLER VED ADHD
Hundre års uro

Fra urolige barn til ukonsentrerte voksne

Et forskningsmessig gjennombrudd

Et avgjørende politisk initiativ

Forekomst

Årsaker

Kjernesymptomene

Oppmerksomhetssvikt

Hyperaktivitet

Impulsivitet

Ulike typer ADHD

Sju assosierte trekk

Organiseringsvansker (strukturvansker)

Tilkortkomming i sosiale situasjoner

Nedsatt evne til å tåle stress

Lavselvfølelse

Humørsvingninger

Utsettelsesvanvidd (prokrastinering)

Tendens til avhengighet

Kjønnsforskjeller i måten ADHD ytrer seg på

Kvinner

Menn

Endring av symptomene gjennom livsløpet

Oppmerksomhetssvikt

Hyperaktivitet

Impulsivitet

ADHD hos eldre

ADHD hos ungdom

Ulike rollers betydning for hvordan symptomene viser seg

Som far og mor

Som partner

Som student

På arbeidsplassen

Som venn

De vanligste tilleggsvanskene

Depresjoner

Angst

Søvnforstyrrelser

Tvangslidelse

Dyssosial atferd

Rusproblemer

Lærevansker

Psykisk utviklingshemning

Aspergers syndrom

Tourettes syndrom

Har alle tilleggsvansker?

Er det håp for meg?


KAPITTEL 4 VANLIGE HJELPETILTAK
Medisiner

Stimulanter

Medisiner som ikke er sentralstimulerende

Andre medisiner som ikke er sentralstimulerende

Nye medisiner på vei

Ubesvarte spørsmål

Er Omega-3-fettsyrer et virksomt alternativ?

Oppsummering

Psykologisk behandling

Individuell behandling

Familierådgivning

Gruppebehandling

Alternativ psykologisk behandlingsmetode: biofeedback

Hjelp til tilrettelegging av dagliglivet

Coaching

Individuell plan

Offentlige tiltak utenfor helsevesenet

Trygdeytelser

Sosiale ytelser

Voksenopplæring

En kraftkrevende aktivitet

Vanlige hjelpetiltak - en oppsummering


KAPITTEL 5 KANSKJE JEG HAR ADHD?
Et selvbilde i endring

Kjønnsforskjeller

Diagnoseundring

Fra undring til antakelse

Internett

Om å stille sin egen diagnose

Dette kan du vente med

Dette kan du gjøre selv

Bra på nett

Bra på papir


KAPITTEL 6 HELSEVESENET - EN BRUKSANVISNING
Helsevesenets oppbygning

Saksgangen ved bruk av sentralstimulerende legemidler

Veien fram til bekreftet diagnose

Å begynne med sentralstimulerende legemidler

Pasientrettigheter

Innta den rette holdningen

En liten ABC


KAPITTEL 7 DIAGNOSEMESTRING
Om å bli kjent med seg selv på nytt

Følelsesmessige reaksjoner

Sjokk

Forvirring

Sårbarhet

Tristhet og tungsinn

Sorg

Sinne

Anger og dårlig samvittighet

Kasus eller medmenneske?

Sykdom og ansvar

Oppsummering


KAPITTEL 8 SYMPTOMMESTRING
Per definisjon umulig?

Konklusjon

Oppmerksomhetssvikt

Første metode: Skru deg opp!

Andre metode: Vekselbruket

Tredje metode: Vandre og virke

Fjerde metode: Klipp og lim

Femte metode: Belønning

Uro

Første metode: La kroppen bevege seg

Andre metode: La kroppen få hvile seg

Impulsivitet

Første metode: Trene seg i å tenke seg om

Andre metode: Unngå risikosituasjoner

Tredje metode: Informasjon

Fjerde metode: "Oops I did it again!" del 1

Finne seg et annet liv?

Stressintoleranse - å bli brakt lett ut av likevekt

Metode: "Oops I did it again!" del 2

Politimester Bastians metode

Svingende følelser

Første metode: Gå for deg selv med det dårlige humøret ditt

Andre metode: Finn fram til aktiviteter som kan snu deg riktig vei

Organiseringsvansker

Hvorfor er det så vanskelig å etablere gode rutiner?

De små skritts metode

Utsettelsesvanvidd

Metode: Nå eller aldri

Orienteringsvansker

Inne i større bygninger

I en by

Langs veien

Tendens til avhengighet


KAPITTEL 9 LIVSMESTRING - DE STORE LINJENE
Ta i bruk de sterke sidene dine!

Ta fullt ansvar for eget liv

Utdanning og jobb

ADHD som plussfaktor i arbeidslivet

Noen begrensninger ved ADHD i arbeidslivet

Kjernen i valg av yrke

Å vurdere den jobben du allerede har

Drive for seg selv?

Oppsummering

Singel eller sammen?

Hva skal du lete etter hos den andre?

Mestring av samliv

Innfallsvinkel 1: Informere partneren

Innfallsvinkel 2: Regulere nærhet

Innfallsvinkel 3: Trene på innlevelse

Innfallsvinkel 4: Gjøre avtaler om faste situasjoner

Innfallsvinkel 5: Slutte å sammenligne seg med par uten ADHD

Innfallsvinkel 6: Bygge fellesskap på selvstendighet

Hvis begge har ADHD

Tre enkle råd

ADHD og foreldrerollen

Utfordringer i foreldrerollen

Livsførsel

Kosthold

Alkohol og andre rusmidler

Kaffe

Røyking

Fysisk trening

"Skaff deg en hobby" (men ikke en ny hver uke)

Vennskap og tilhørighet

Hjelpemidler

Lommebok

Nøkkel i snor rundt halsen

Avtalebok

Veske

Mobiltelefon

Håndholdt pc(PDA)

Stasjonær pc

Livsmestring - en oppsummering


KAPITTEL 10 I TRAFIKKEN
Hva sier regelverket?

Målsettinger for en bilfører med ADHD

Er vi alle sjåfører?

Mestring

Riktig mat og drikke

Lav temperatur i kupeen

Lyd

Hyppige pauser

Snakke med seg selv

Det viktigste er viktigst


KAPITTEL 11 Å LEVE MED ANDRES ADHD
Kjærlighetspartner

Finne tilbake til utgangspunktet

Forebygge konflikter

Avslutte noe uholdbart

Noen råd til partneren

Barn

Ungdom og voksne barn

Foreldre

Venn

Hvor er den viltre vennen blitt av?

Kollega

Leder

Situasjonsbestemte møter


KAPITTEL 12 MESTRING AV SAMMENSATTE VANSKER
Depresjon

Har jeg en depresjon?

Tiltak

Angst

Grader av angst

Angstens tre elementer

Tvangstanker og tvangshandlinger

Tourettes syndrom

Lese- og skrivevansker

Dyssosial atferd og ADHD

Noen råd til psykopatene

Råd til psykopatenes behandlere

Rusmisbruk

Alkohol

Illegale rusmidler


APPENDIKS A NOEN FORSLAG TIL AVSPENNINGSØVELSER
Forberedelse

Starten

En vei videre

Et eksempel på hvor du kan havne

En annen vei videre

En tredje vei

Ferdigheter må trenes opp gradvis


APPENDIKS B SKJEMA FOR EGEN KARTLEGGING

APPENDIKS C EN LITEN ABC

APPENDIKS D DEN MEDISINSKE FORUNDERSØKELSEN
På legens kontor

På undersøkelsesrommet

På laboratoriet

Resultatet


APPENDIKS E ANBEFALT LITTERATUR
Generell litteratur

Om ADHD i par- og familiesammenheng

Om ADHD i arbeidslivet

Kvinner med ADHD

God oversikt for fagfolk


TAKK TIL

LITTERATURLISTE

STIKKORD