Objektorientert systemutvikling og UML - Viggo Holmstedt

Objektorientert systemutvikling og UML

Selvgående systemer har interessert forfatteren helt siden barndommens drøm om roboter og annet elektromekanisk leketøy. Med bakgrunn i et ønske om å finne enklere veier til underholdning og til å møte praktiske utfordringer i hverdagen har folk opp gjennom tidene trodd på magi eller teknologi. Les mer
Vår pris
699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 699,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Selvgående systemer har interessert forfatteren helt siden barndommens drøm om roboter og annet elektromekanisk leketøy. Med bakgrunn i et ønske om å finne enklere veier til underholdning og til å møte praktiske utfordringer i hverdagen har folk opp gjennom tidene trodd på magi eller teknologi. I dag er utvikling og drift av elektroniske, delvis automatiske, informasjonssystemer et middel til å møte dagens krav i industri og næringsliv. Systemutvikling er blitt en kjerneaktivitet i samfunnet. Denne norske fagboken presenterer objektorientert systemutvikling i et internasjonalt perspektiv, med vekt på UML. Mange av eksemplene er knyttet til praktiske, realistiske og realiserte systemer eller mindre programeksempler. Objektorientert analyse og design gir effektive prosesser og robuste systemer for utviklere som bruker tid på disse aktivitetene, blant annet fordi de leder til hurtig og korrekt kodeskriving. Boken retter seg mot studenter på høgskole- og universitetsnivå. Den gir også en praktisk og lettfattelig innføring for analytikere, designere og andre utviklere i bransjen. Viggo Holmstedt er førstelektor ved Høgskolen i Vestfold. Han har utviklet en rekke dataprogrammer for undervisning og har tidligere skrevet boken Objektorientert programmering med JAVA - effektiv problemløsning i systemutvikling.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 333
ISBN: 9788245001280
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning
Bokens strukturog bruk

Eksem peltemaer


Læring og tenkning
Instruksjon og ferdigheter

Nivå 1 Å følge en oppskrift

Nivå 2 Å velge blant ulike oppskrifter

Nivå 3 Å nå målet uten noen oppskrift

Instruksjon, kommunikasjon og samarbeid

Respektforandresforutsetninger

Tenkning, språk og kommunikasjon

Oppgaver


Innføring i UML
OOAD

Hva er UML?

Metodekrig og veier til fred

Erfaringer med UML

MDA

Grunner for å modellere

Grunner for å bruke UML

Programvareprosesser

RUP og prosesser med UML

RUP

Arbeidsflyten i RUP

Risikohåndtering

Drevetav brukstilfeller

UPEDU, UP i utdanningen

Oppgaver


Byggesteiner i UML
Ting

Strukturerende elementer

Klasse

Interface

Samarbeid

Brukstilfeller

Aktive klasser

Komponenter

Noder

Elementer som viser oppførsel

Samspill

Tilstander

Grupperende elementer

Pakker

Forklarende elementer

Forbindelser

Avhengighet

Assosiasjon

Generalisering

Realisering

Koblingspunkter

Ball and socket

Porter

Utvidelser og standardelementer

Stereotypier

Tagger

Avdelinger

Oppgaver


Diagramtyper i UML
Oversikt over diagramtypene

Særtrekk ved diagra mtypene

Klassediagrammer

Objektdiagrammer

Bruksmønsterdiagrammer

Sekvensdiagrammer

Kommunikasjonsdiagrammer

Tilstandsdiagrammer

Aktivitetsdiagrammer

Interaksjonsoversikter

Komponentdiagrammer

Utplasseringsdiagrammer

Sammensatt strukturdiagram

Pakkediagrammer

Tidsdelingsdiagrammer

Andre diagramtyper

Bruksmønsterdiagrammer

Forretnings- og systembrukstilfeller

Miljøbrukstilfeller

Realiserbare brukstilfeller

Stereotypier i brukstilfeller

Refaktorering av brukstilfeller

Brukstilfeller i XP og RUP

Aktivitetsdiagrammer

Teknisk og menneskelig aktør

Iterering

Forgrening

Parallelle aktiviteter

Velformethet

Signaler

Objektbaner

Subaktiviteter

Parametere

Avanserte signaler

Flyt og konnektorer

Klassediagrammer

Assosiasjoner

Aggregering

Kom posisjon

Praktisk design

Interface

Abstrakte klasser

Objektdiagrammer

Flytende aggregering

Konstruksjon

Tilstandskartfor GUI

Diagrammer for sammensatt struktur

Samarbeid

Delegat og port

Tilstandsmaskiner

Transisjoner

Tilstandsoperasjoner

Topptilstand og sammensatt tilstand

Historisk tilstand

Turing-maskin og tilstandstabell

GUI og tilstander

Avbrudd og historisk tilstand

Sekvensielle tilstander

Samtidige tilstander

State Pattern

Sekvensdiagrammer

Igangsetterog kontrollsekvenser

Meldinger

Meldingstyper

UML-rammer for sekvensdiagram

Generertsekvensdiagra m

Praktisk MVC

RUP og CRC

Brukstilfeller og sekvensmodellering

Kommunikasjonsdiagrammer

Interaksjonsoversikter

Tidsdiagrammer

Robust notasjon og konsis notasjon

Pakkediagrammer

Strukturog programdesign

Abstraksjon og stabilitet

Komponentdiagrammer

Nodefordelingsdiagrammer

Oppgaver


Arkitektur og mønstre
Arkitektur

Perspektiver

Modellering av arkitekturen i et system

System og subsystem

Realisering av en arkitektur

Mekanismer

Rammeverk

Komponenter

Mønstre

GoF-mønstre

Singleton

Command

Adapter

Facade ,

GRASP

Controller

Expert

High Cohesion

Low Coupling

Creator

Layers

Demeters lov

Rammeverk for lagringstjenester

Rammeverk og JDBC

Teknisk rammeverk

Rammeverk og GUI

Oppgaver


UML-verktøy
Refaktorering

Målinger

Oppgaver


Kvalitetssikring og testing
Rasjonale

Standardisering

Budsjettkontroll

Offensivtestkoding

Assertions

Profiling

Belastninger og trykktesting

Omfattende kvalitetssikring

Oppgaver


Oversikter og tabeller
MOF

UML, metamodell og pakker

Standard stereotypier

Basisnivå stereotypier

Mellomnivå stereotypier

Komplett nivå stereotypier

Utgåtte stereotypier

OCL


Litteratur

Forkortelser

Ordbok

Stikkord