Programmering i Java - Else Lervik

Programmering i Java

; Vegard B. Havdal ; TISIP (Utgiver)

Programmering i Java er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring.

Gode programmeringsvaner innføres tidlig, og innkapsling av data samt programmering av robuste klasser med testing er tema. Les mer
Vår pris
959,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 959,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Programmering i Java er ei lærebok for høyere utdanning i teknologiske fag, med Java og objektorientering som basis. Boka dekker både grunnleggende og videregående opplæring.

Gode programmeringsvaner innføres tidlig, og innkapsling av data samt programmering av robuste klasser med testing er tema. Tabeller settes inn i en objektorientert sammenheng.

I denne delen av boka gis leseren også anledning til å bli kjent med flere av klassene i Java-API-et og spesielt enkel grafikkprogrammering og programmering av appleter.

Av det øvrige innholdet: UML, Swing, Collections, RMI, JDBC og JSP.
Boka definerer over 500 begreper, har læringsmål for hvert kapittel, og mer enn 500 oppgaver, mange med løsning på bokas hjemmeside.

Bokens hjemmeside

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 956
ISBN: 9788205390508
Utgave: 4. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning

Kapittel 1. Introduksjon
1.1 Hva er et program?

1.2 Hvordan man kan betrakte en datamaskin

1.3 Å tilpasse datamaskinen til programmering

1.4 Et lite eksempelprogram

1.5 Kompilering og kjøring av Java-programmer

1.6 Å utvikle og vedlikeholde programmer

1.7 Nye begrep i dette kapitlet

1.8 Repetisjonsoppgaver


Kapittel 2. Variabler, datatyper og uttrykk
2.1 Detalj studium av et lite program

2.2 Kommentarer og kodestandard

2.3 Programfeil

2.4 Variabler og konstanter

2.5 Datatyper

2.6 Innlesing og utskrift av data

2.7 Aritmetiske uttrykk og tilordninger

2.8 Typeomforming

2.9 Beregninger i et oppussingsprosjekt

2.10 Litt om testing

2.11 Nye begrep i dette kapitlet

2.12 Repetisjonsoppgaver

2.13 Programmeringsoppgaver


Kapittel 3. Valg som kontrollstruktur
3.1 Kontrollstrukturen Valg

3.2 Blokker i programkode

3.3 if-setningen

3.4 Nøstet if og flervalgssetninger

3.5 Flervalgssetningen switch

3.6 Betingelsesoperatoren ?:

3.7 Logiske uttrykk

3.8 Regning med desimaltall

3.9 Sammenligning av strenger

3.10 Nye begrep i dette kapitlet

3.11 Repetisjonsoppgaver

3.12 Programmeringsoppgaver


Kapittel 4. Løkke som kontrollstruktur
4.1 Introduksjon til løkker

4.2 Flere operatorer for de fire regneartene

4.3 En løkke med en generell betingelse

4.4 Å huske en dataverdi fra ett Iøkkegjennomløp til neste

4.5 Løkke med for-setningen

4.6 Løkker med do-setningen

4.7 Valg av riktig løkke-setning

4.8 Testing av løkker

4.9 Nøstede kontrollstrukturer

4.10 En løkke med en sammensatt betingelse

4.11 break og eontinue

4.12 Nye begrep i dette kapitlet

4.13 Repetisjonsoppgaver

4.14 Programmeringsoppgaver


Kapittel 5. Din første klasse
5.1 Objekter og klasser

5.2 Mer om sammenhengen mellom klassen og bruken av klassen

5.3 Referanser og objekter

5.4 Konstruktører og initiering av objektvariabler

5.5 Metoden toString()

5.6 Språkkjerne, klasser, forenklet utgave

5.7 Nye begrep i dette kapitlet

5.8 Repetisjonsoppgaver

5.9 Programmeringsoppgaver


Kapittel 6. Klasser som byggeklosser
6.1 En klasse med flere beregninger

6.2 Minneadministrasjon

6.3 Byggeklossprinsippet i programmering

6.4 Å abstrahere brukerkommunikasjonen

6.5 Å lage sikre klasser

6.6 Testprogram for en klasse

6.7 Innkapsling

6.8 Nye begrep i dette kapitlet

6.9 Repetisjonsoppgaver

6.10 Programmeringsoppgaver


Kapittel 7. Tabeller av primitive datatyper, del 1
7.1 Hva er en tabell?

7.2 Å kopiere tabeller

7.3 Klassen Maned med nedbørdata

7.4 Tabeller og minneadministrasjon

7.5 Sekvensiell søk i usortert tabell

7.6 Nye begrep i dette kapitlet

7.7 Repetisjonsoppgaver

7.8 Programmeringsoppgaver


Kapittel 8. Noen klasser fra Java-API-et
8.1 Klassekonstanter og -metoder i Java-biblioteket

8.2 import-deklarasjonen

8.3 Litt om streng-tabeller

8.4 Klassen Random

8.5 Klassen String

8.6 Online API-dokumentasjonen

8.7 Klasser for de primitive datatypene

8.8 Klassen StringBuilder

8.9 Klassen StringTokenizer

8.10 Klassen java.util.Seanner

8.1 1 Klassen JOptionPane

8.12 Metoden printf() for formatering av tall og datoer

8.13 API-referanse

8.14 Nye begrep i dette kapitlet

8.15 Repetisjonsoppgaver

8.16 Programmeringsoppgaver


Kapittel 9. Tabeller av primitive datatyper, del 2
9.1 Sortering

9.2 Binærsøk i sortert tabell

9.3 Sortering og søking i Java-API-et

9.4 Tabell med dynamisk lengde

9.5 Todimensjonale tabeller

9.6 Et menystyrt program

9.7 Linjer med forskjellig lengde

9.8 API-referanse

9.9 Nye begrep i dette kapitlet

9.10 Repetisjonsoppgaver

9.11 Programmeringsoppgaver


Kapittel 10. Enkel grafikkprogrammering og appleter
10.1 Vinduer med enkel grafikk

10.2 Farger og skrifttyper

10.3 Hva appleter gjør på web

10.4 Å programmere en applet

10.5 Appleter og sikkerhet

10.6 API-referanse

10.7 Nye begrep i dette kapitlet

10.8 Repetisjonsoppgaver

10.9 Programmeringsoppgaver


Kapittel 11. Samarbeid mellom objekter
11.1 Et eksempel på samarbeid mellom objekter

11.2 Sekvensdiagram viser samarbeid

11.3 Aggregering og en-del-av-sammenheng mellom objekter

11.4 Komposisjon, en tettere en-del-av-sammenheng

11.5 Å sammenligne objekter - tilpasning av equals()

11.6 Oppussingseksemplet, del 1

11.7 Pakketilgang beskyttelse mellom private og public

11.8 Nye begrep i dette kapitlet

11.9 Repetisjonsoppgaver

11.10 Programmeringsoppgaver


Kapittel 12. Tabeller av objekter
12.1 Tabell av objekter

12.2 Tabell av objekter som medlem i klasse

12.3 Kopiering av objekter og tabeller av objekter

12.4 Å sammenligne objekter interfacene Eomparable og Eomparator

12.5 Sortering av objekter

12.6 Biblioteksmetoder for søking i og sortering av objekttabeller

12.7 API-referanse

12.8 Nye begrep i dette kapitlet

12.9 Repetisjonsoppgaver

12.10 Programmeringsoppgaver


Kapittel 13. Klassen ArrayList
13.1 Klassen java.util.ArrayList

13.2 Utvidet for-løkke

13.3 ArrayList med data av primitive datatyper

13.4 Biblioteksmetoder for søking i og sortering av ArrayLists

13.5 Aggregering programmert med ArrayList

13.6 Oppussingseksemplet, del 2

13.7 API-referanse

13.8 Nye begrep i dette kapitlet

13.9 Repetisjonsoppgaver

13.10 Programmeringsoppgaver


Kapittel 14. Arv og polymorfi
14.1 Generalisering, spesialisering og arv

14.2 Klassen Person med subklasser

14.3 Polymorfi

14.4 Abstrakte klasser

14.5 Operatoren instanceof

14.6 Tilgangsmodifikatoren protected

14.7 Oppussingseksemplet, del 3

14.8 Eksempler på arv i to nivåer og bruk av final

14.9 Regler og syntaks

14.10 Interface

14.1 1 Nye begrep i dette kapitlet

14.12 Repetisjonsoppgaver

14.13 Programmeringsoppgaver


Kapittel 15 Unntakshåndtering, static og enum
15.1 Unntakshåndtering - et eksempel

15.2 Unntaksklassene i Java-API-et

15.3 try-setningen i detalj

15.4 Å Tage egne unntaksklasser

15.5 static: Variabler og metoder på klassenivå

15.6 Enum-klasser

15.7 API-referanse

15.8 Nye begrep i dette kapitlet

15.9 Repetisjonsoppgaver


Kapittel 16. Bruk av datafiler og strømmer
16.1 Datafiler og strømmer

16.2 Et eksempel på en datafil

16.3 Å lese tekst fra en fil

16.4 Å skrive tekst til en fil

16.5 Lesing og skriving til fil - sammendrag

16.6 Å lese tall fra en datafil

16.7 Binær overføring av data

16.8 Direkte tilgang til innholdet i en fil

16.9 Serialisering

16.10 API-referanse

16.11 Nye begrep i dette kapitlet

16.12 Repetisjonsoppgaver

16.13 Programmeringsoppgaver


Kapittel 17. GUI-programmering og hendelser
17.1 GUI-komponenter

17.2 Å trykke på en knapp

17.3 Indre klasser

17.4 Å håndtere layouten

17.5 API-referanse

17.6 Nye begrep i dette kapitlet

17.7 Repetisjonsoppgaver

17.8 Programmeringsoppgaver


Kapittel 18. GUI-komponenter for valg og tekster
18.1 Å gi brukeren valg mellom alternativer

18.2 Avkrysningsruter

18.3 Radioknapper

18.4 Listebokser

18.5 Spinnere

18.6 Kontroll av inndata

18.7 Tekstkomponenter og fokuslyttere

18.8 Andre måter å programmere lyttere på

18.9 API-referanse

18.10 Nye begrep i dette kapitlet

18.11 Repetisjonsoppgaver

18.12 Programmeringsoppgaver


Kapittel 19. Å lage brukergrensesnitt
19.1 Menyer

19.2 Knapparader

19.3 Ulike typer vinduer

19.4 Vinduslyttere

19.5 Dialogvinduer

19.6 GUI-komponenten tabell (klassen JTable)

19.7 GridBagLayout som layouthåndterer

19.8 Oppussingseksemplet, del 4

19.9 A lage egne datamodellklasser

19.10 API-referanse

19.11 Nye begrep i dette kapitlet

19.12 Repetisjonsoppgaver

19.13 Programmeringsoppgaver


Kapittel 20. Tråder
20.1 Tråder i prosesser

20.2 Eksempel på bruk av tråder

20.3 Trådenes tilstander

20.4 Kommunikasjon mellom tråder

20.5 Låser og synkronisering

20.6 Mer kontroll: wait(), notify() og notifyA11()

20.7 API-referanse

20.8 Nye begrep i dette kapitlet

20.9 Repetisjonsoppgaver

20.10 Programmeringsoppgave


Kapittel 21. Datastrukturer og algoritmeteori
21.1 Grafer

21.2 Lister

21.3 Generiske typer

21.4 Redningen: Collection, List og LinkedList

21.5 Køer og stakker

21.6 Rekursjon

21.7 Trær

21.8 Trær iAPI-et

21.9 Hashtabeller

21.10 Utvidet for-løkke og iteratorer

21.11 Mer om generiske typer

21.12 API-referanse

21.13 Nye begrep i dette kapitlet

21.14 Repetisjonsoppgaver

21.15 Programmeringsoppgaver


Kapittel 22. Å teste programmer
22.1 Refleksjon

22.2 Enhetstesting med JUnit

22.3 Systemtesting

22.4 Assert

22.5 Regresjonstesting

22.6 Akseptansetesting

22.7 Svartboks- og hvitbokstesting

22.8 API-referanse

22.9 Nye begrep i dette kapitlet

22.10 Repetisjonsoppgaver


Kapittel 23. Distribuerte systemer med socket-programmering og RMI
23.1 Socketer

23.2 Beskrivelse av gjennomgående eksempel

23.3 Objekter som samarbeider over nettet

23.4 Hvordan foregår kommunikasjonen mellom objektene?

23.5 RMI og appleter

23.6 Deploymentdiagram

23.7 Et distribuert system med tilbakekall

23.8 API-referanse

23.9 Nye begrep i dette kapitlet

23.10 Repetisjonsoppgaver

23.1 1 Programmeringsoppgaver


Kapittel 24. Å programmere mot en database
24.1 Databasedrivere

24.2 Å få kontakt med en database

24.3 Et større eksempel

24.4 En databaseapplikasjon

24.5 Databaseforbindelser er en krevende ressurs

24.6 Trelagsarkitektur

24.7 Transaksjoner

24.8 Hva med JDBE versjon 2?

24.9 Kompilerte SQL-setninger

24.10 API-referanse

24.1 1 Nye begrep i dette kapitlet

24.12 Repetisjonsoppgaver

24.13 Programmeringsoppgaver


Kapittel 25. Webprogrammering med JavaServer Pages
25.1 Ulike måter å programmere for web

25.2 Installasjon av programvare

25.3 Servleter

25.4 JavaServer Pages (JSP)

25.5 Hva består JSP av?

25.6 Å lese inn data fra brukeren

25.7 Klientsidevalidering med JavaSeript

25.8 JSP-sider som kommuniserer med databaser

25.9 Å lagre tilstandsinformasjon

25.10 Webapplikasjoner og sikkerhet

25.1 I API-referanse

25.12 Nye begrep i dette kapitlet

25.13 Repetisjonsoppgaver

25.14 Programmeringsoppgaver


A. Reserverte ord

B. Operatorer

E. Navnekonvensjoner

D. Unicode-tegnsettet

E. Tallsystemer

F. Bruk av jar og javadoc

G. Referanser