Målrettet prosjektstyring

; Kristoffer V. Grude ; Tor Haug

Om prosjekter og ledelse, med en helhetlig filosofi og metode for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter. For alle typer prosjekter i bedrifter, samfunn og forskning. Boka er IT-støttet gjennom verktøyet Goal Director, og et eget kapittel viser bruken av dette verktøyet. Les mer
Vår pris
541,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 541,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om prosjekter og ledelse, med en helhetlig filosofi og metode for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter. For alle typer prosjekter i bedrifter, samfunn og forskning. Boka er IT-støttet gjennom verktøyet Goal Director, og et eget kapittel viser bruken av dette verktøyet. Med stikkordregister
FAKTA
Utgitt:
Forlag: NKI-forl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 235
ISBN: 9788256260645
Utgave: 5. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 INNLEDNING
1.1 Bokens disposisjon

1.2 Litt om pso-prosjekter

1.3 Målrettet prosjektstyring


2 KARAKTERISTISKE TREKK VED ET PROSJEKT
2.1 Engangsoppgave

2.2 Leder fram til et bestemt resultat

2.3 Ressurskrav

2.4 Tidsbegrensning

2.5 Prosjektstyring


3 FALLGRUVER
3.1 Brister i fundamentet

3.2 Fallgruver i planleggingen

3.3 Fallgruver i organiseringen

3.4 Fallgruver i oppfølgingen

3.5 Fallgruver i det utførende arbeidet

3.6 Hvordan unngå fallgruvene - noen momenter


4 PROSJEKTETS FUNDAMENT
4.1 Prosjektets formål og mål

4.2 Formålsstruktur

4.3 Interessenter og interessentanalyse

4.4 Prosjektmandatet

4.5 Ansvarsdelingen i basisorganisasjon - prinsippansvarskartet

4.6 Prosjektet "Godt fysisk arbeidsmiljø" - et lite eksempel


5 OVERSIKTSPLANLEGGING - MILEPÆLPLANLEGGING
5.1 Synspunkter på planlegging

5.2 Oppdelingen av et prosjekt

5.3 Praktisk milepælplanlegging


6 OVERORDNET ORGANISERING - MILEPÆLANSVARSKARTET
6.1 Synspunkter på organisering

6.2 Ansvarskartet

6.3 Milepælansvarskartet - ansvaret for å nå milepælene

6.4 Tidsplanlegging og ressursestimering

6.5 Usikkerheten i prosjektet


7 DETALJPLANLEGGING OG DETALJORGANISERING
7.1 Synspunkter på aktivitetsplanlegging

7.2 Aktivitetsplanlegging


8 PROSJEKTOPPFØLGING
8.1 Hva er oppfølging?

8.2 Synspunkter på oppfølging

8.3 Oppfølging på aktivitetsnivå

8.4 Oppfølging på milepælnivå


9 KVALITETEN PÅ PROSJEKTARBEIDET
9.1 Prosjektenes betydning for kvaliteten på virksomheten

9.2 Prosedyrer

9.3 Kvaliteten på plandokumentene


10 VIRKSOMHETENS PROSJEKTKULTUR
10.1 En god prosjektkultur

10.2 Toppledelsen

10.3 Linjeledelsen

10.4 Prosjekteieren

10.5 Styringsgruppen

10.6 Prosjektlederen

10.7 De tillitsvalgte

10.8 Et prosjektivitetsprogram


11 MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING -EKSEMPEL OG OPPSUMMERING
11.1 Blanketter

11.2 It-støtte

11.3 Eksempelprosjektet "Nye muligheter i nye lokaler"

11.4 Er kravspesifikasjonen oppfylt?

11.5 Noen sluttord


12 KILDER
Kapittel l Innledning

Kapittel 2 Karakteristiske trekk ved et prosjekt

Kapittel 3 Fallgruver

Kapittel 4 Prosjektets fundament

Kapittel 5 Oversiktsplanlegging - milepælplanlegging

Kapittel 6 Overordnet organisering - prosjektansvarskart

Kapittel 7 Detaljplanlegging og detaljorganisering

Kapittel 8 Prosjektoppfølging

Kapittel 9 Kvaliteten på prosjektarbeidet

Kapittel 10 Virksomhetens prosjektkultur

Kapittel 11 Målrettet prosjektstyring -eksempel og oppsummering


Referanser

Stikkordregister