Terapiens gave

åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter

; Vera H. Føllesdal (Oversetter)

Forfatteren går til felts mot mye av den klassiske psykoterapien i denne boken. Han kritiserer psykologers redsel for å involvere seg selv i terapisituasjonen. Han mener den tradisjonelle vektleggingen av distanse til pasienten er gal. Les mer
Vår pris
169,-

(Paperback)
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Vår pris: 169,-

(Paperback)
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Om boka

Forfatteren går til felts mot mye av den klassiske psykoterapien i denne boken. Han kritiserer psykologers redsel for å involvere seg selv i terapisituasjonen. Han mener den tradisjonelle vektleggingen av distanse til pasienten er gal. Terapeuten bør ikke være redd for å gi sin støtte, og skal forsøke å skape en trygghetsfølelse som gjør at pasienten kan utforske seg selv. Verktøyet i terapien er ikke bare ordene, men også den affektive erfaringen. Pasienten må føle at han kan stole på terapeuten.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Kapittel 1 Fjern blokkeringene for vekst

Kapittel 2 Unngå diagnose (unntatt for forsikringsselskaper)

Kapittel 3 Terapeuten og pasienten som "medreisende"

Kapittel 4 Trekk pasienten med i arbeidet

Kapittel 5 Støtt pasienten

Kapittel 6 Empati: Se ut av pasientens vindu

Kapittel 7 Lær pasienten empati

Kapittel 8 La pasienten være viktig for deg

Kapittel 9 Innrøm dine feil

Kapittel 10 Skap en ny terapi for hver pasient

Kapittel 11 Den terapeutiske handling, ikke det terapeutiske ord

Kapittel 12 Gå i terapi selv

Kapittel 13 Terapeuten har mange pasienter, pasienten bare èn terapeut

Kapittel 14 Situasjonen her-og-nå - bruk den, bruk den, bruk den

Kapittel 15 Hvorfor bruke her-og-nå?

Kapittel 16 Lær deg å lytte oppmerksomt her-og-nå

Kapittel 17 Let etter paraleller til her-og-nå

Kapittel 18 Om å bearbeide temaene her-og-nå

Kapittel 19 Her-og-nå vitaliserer terapien

Kapittel 20 Bruk dine egne følelser som data

Kapittel 21 Her-og-nå-kommentarer må formuleres omhyggelig

Kapittel 22 Få vann på her-og-nå-møllen

Kapittel 23 Sjekk her-og-nå hver terapitime

Kapittel 24 Hvilke løgner har du fortalt meg?

Kapittel 25 Glem det hvite lerretet! Vær ekte

Kapittel 26 Tre typer terapeutåpenhet

Kapittel 27 Hvordan terapien fungerer - vær åpen

Kapittel 28 Åpenhet om her-og-nå-følelser - vis diskresjon

Kapittel 29 Åpenhet om terapeutens privatliv. Vær forsiktig

Kapittel 30 Åpenhet om ditt personlige liv - farene

Kapittel 31 Terapeutens gjennomsiktighet og allmenngyldighet

Kapittel 32 Når pasienten ikke ønsker at du er åpen

Kapittel 33 Unngå en uekte helbredelse

Kapittel 34 Når pasientene kommer lenger enn terapeuten

Kapittel 35 Når pasienten hjelper terapeuten

Kapittel 36 Om å oppmuntre pasienten til åpenhet

Kapittel 37 Feedback i psykoterapien

Kapittel 38 Gi effektiv og skånsom feedback

Kapittel 39 Øk evnen til å ta imot feedback

Kapittel 40 Feedback: Smi mens jernet er kaldt

Kapittel 41 Snakk om døden

Kapittel 42 Et bedre liv en bedre død

Kapittel 43 Hvordan snakke om døden

Kapittel 44 Snakk om meningen med livet

Kapittel 45 Frihet

Kapittel 46 Hjelp pasienten til å ta ansvar

Kapittel 47 Aldri (nesten aldri) velg for pasienten

Kapittel 48 Valg: En kongevei til det eksistensielle grunnfjellet

Kapittel 49 Motstand mot valg

Kapittel 50 Når kan du gi pasienten råd?

Kapittel 51 Hjelp til å velge - flere metoder

Kapittel 52 Terapien som ett sammenhengende møte

Kapittel 53 Ta notater etter hver terapitime

Kapittel 54 Om selvutforskning

Kapittel 55 Når pasienten gråter

Kapittel 56 Sett av tid etter hver pasient

Kapittel 57 Snakk åpent om dine dilemmaer

Kapittel 58 Gå på hjemmebesøk

Kapittel 59 Tolkninger er ikke alt

Kapittel 60 Terapifremmende teknikker

Kapittel 61 Terapi som generalprøve for livet

Kapittel 62 Bruk det opprinnelige problemet som brekkstang

Kapittel 63 Vær ikke redd for å berøre pasienten

Kapittel 64 Aldri sex med pasienter

Kapittel 65 Årsdager og merkedager

Kapittel 66 Ikke ignorer "terapiskrekk"

Kapittel 67 Doktor, ta angsten bort

Kapittel 68 Om å være kjærlighetens bøddel

Kapittel 69 Sykehistorien

Kapittel 70 En dag i pasientens liv

Kapittel 71 Menneskene i pasientens liv

Kapittel 72 Snakk med den viktige andre

Kapittel 73 Spør om tidligere terapi

Kapittel 74 Vår felles nattside

Kapittel 75 Freud tok ikke alltid feil

Kapittel 76 Farene ved empirisk etterprøvd terapi

Kapittel 77 Drømmer - bruk dem, bruk dem, bruk dem

Kapittel 78 En fullstendig tydning av drømmen? Glem det!

Kapittel 79 Gå på plyndringstokt i drømmene

Kapittel 80 Hvordan du navigerer i drømmene

Kapittel 81 Drømmene: Gir innblikk i pasientens liv

Kapittel 82 Den første drømmen i terapien

Kapittel 83 Gi akt på drømmer om terapeuten

Kapittel 84 Pass opp for farene i yrket

Kapittel 85 Gled deg over de yrkesmessige privilegiene

Noter