Atferdsproblemer blant barn og unge - 
   Thomas Nordahl
  
   Mari-Anne Sørlie
  
   Terje Manger
  
   Arne Tveit

Atferdsproblemer blant barn og unge

teoretiske og praktiske tilnærminger

; Mari-Anne Sørlie ; Terje Manger ; Arne Tveit

Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Arbeid med atferdsproblemer bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse. Atferdsproblemer blant barn og unge er beregnet for videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, lærerutdanning og ulike sosialfag, men boken henvender seg også til praktikere som i sitt daglige arbeid møter barn og unge som viser problematisk atferd. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Mari-Anne Sørlie er forsker ved Atferdssenteret, Universitetet i Oslo. Terje Manger, dr.philos, er professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Arne Tveit, cand.polit, er rådgiver ved Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA).
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 296
ISBN: 9788245001198
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1 Atferdsproblemer - interaksjon mellom individ og kontekst
1.1 Det sosiale samspillet

1.2 Barn og unge som aktører i eget liv

1.3 Det inkluderende fellesskapet

1.4 Myndiggjøring i samarbeidet med foreldre

1.5 Ingen vidunderkur


Kapittel 2 Hva er atferdsproblemer?
2.1 Ulike definisjoner

2.2 Ulike begreper

2.3 Ulike former for problematferd

2.4 Differensiering mellom mer og mindre alvorlige atferdsproblemer

2.5 Omfang av atferdsproblemer

2.6 Kjønn og atferdsproblemer


Kapittel 3 Teoretiske tilnærminger
3.1 En overordnettilnærming

3.2 Sentrale perspektiver innenfor en systemisk forståelse

3.3 Modeller og teorier

3.4 Tilnærming mellom teoriene


Kapittel 4 Risiko- og beskyttelsesmekanismer
4.1 Samspill mellom faktorer

4.2 Individuelle risikofaktorer

4.3 Individuelle beskyttende faktorer

4.4 Kontekstuelle risikofaktorer

4.5 Kontekstuelle beskyttende faktorer

4.6 Føringer for tiltak


Kapittel 5 Virksomme tiltaksmodeller
5.1 Familie- og nærmiljøbaserte tiltak

5.2 Skolebaserte tiltak

5.3 Medisinsk behandling av atferdsproblemer

5.4 Inkludering eller segregering?

5.5 Føringer for videre tiltaksutvikling
Anbefalt fordypningslitteratur - del IKapittel 6 Systemanalyse - en modell for analyse av atferdsproblemer
6.1 Nødvendige premisser for analyse

6.2 Analysemodellen

6.3 Foreløpige erfaringer


Kapittel 7 Samarbeid på tvers
7.1 Samarbeid med hjemmet

7.2 Tverrfaglig samarbeid

7.3 Ressurs- og beredskapsteam

7.4 Samarbeid i personalgrupper

7.5 Ekstern hjelp og veiledning

7.6 Handlingsplan i skolen


Kapittel 8 Proaktive strategier
8.1 Hvilke proaktive strategier gir ønskede resultater?

8.2 Jevnalderrelasjoner og sosial kompetanse

8.3 Utvikling og håndhevelse av regler

8.4 Relasjonen mellom voksne og barn

8.5 Lærerens rolle og utfordringer

8.6 Organisatorisk differensiering i skolen

8.7 Sårbare overganger

8.8 Balanse mellom forebygging og arbeid med oppståtte problemer


Kapittel 9 Oppmuntrende og korrigerende strategier
9.1 Bruk av ros

9.2 Bruk av håndfast og målrettet belønning

9.3 Strategier for korrigering av atferd

9.4 En god verktøykasse


Kapittel 10 Tiltak ved alvorlig utagering og vold
10.1 Kontroll av sinne

10.2 Rutiner ved bruk av vold

10.3 Hvordan bryte antisosiale vennskapsrelasjoner?

10.4 Konsekvenser for de voksne


Referanser

Register