Barns livsverden - 
      Karsten Hundeide

Barns livsverden

sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Barns livsverden er skrevet for alle som arbeider med og interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi i studiet av barn. I motsetning til den tradisjonelle test- og laboratorieorienterte utviklingspsykologien, fortolkes barns utvikling i denne boken gjennom sosiale, kulturelle og historiske rammer. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Barns livsverden er skrevet for alle som arbeider med og interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi i studiet av barn. I motsetning til den tradisjonelle test- og laboratorieorienterte utviklingspsykologien, fortolkes barns utvikling i denne boken gjennom sosiale, kulturelle og historiske rammer.


Karsten Hundeide bruker krysskulturell forskning og antropologisk materiale for å vise at mennesker er meningssøkende og fortolkende vesener og handler rasjonelt på sine egne premisser og innefor sitt eget kulturelle fellesskap. Hans fortolkende tilnærming til barn tar utgangspunkt i barnets egen opplevelse av sitasjoner og av egne alternativer. Dette perspektivet er viktig fordi det bringer inn de komplekse forholdene som påvirker en persons handlinger og valg. Barns evner og ferdigheter bør derfor ikke måles uten å ta med disse premissene.


Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling er en ny, oppdatert og sterkt revider utgave av Barns livsverden, en fortolkende tilnærming i studiet av barn fra 1989. Boken sammenfatter mye nytt stoff om sosiokulturell, praksisorientert, diskursiv og fortolkende psykologi.


FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 226
ISBN: 9788202217884
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord


DEL I. Barns utvikling i en historisk-kulturell sammenheng
KAPITTEL 1. Historisk-kulturelle rammer og utviklingsveier frem til modenhet

KAPITTEL 2. Oppfatninger som fremmer og hemmer barns utvikling

KAPITTEL 3. Kontrakter og metakontrakter i barns utvikling

KAPITTEL 4. Det dialogiske selvet: Forhandlinger og kontrakter om hvem en skalvære

KAPITTEL 5. Assistert utvikling gjennom gradert støtte i tre dialoger

KAPITTEL 6. Kulturelt mangfold i barns utvikling


DEL II. Livsform og mentale prosesser
KAPITTEL 7. Mentale ferdigheter, dominerende virksomhet og livsform

KAPITTEL 8. Appropriering av kulturelle redskaper

KAPITTEL 9. Diskurs og fortolkningsrammer

KAPITTEL 10. Når grunnstrukturen i vår virkelighetsoppfatning bryter sammen (Når den forutsigbare verden blir avkreftet)


DEL III. En fortolkende tilnærming
KAPITTEL 11. En fortolkende tilnærming til barns ytringer

KAPITTEL 12. Rekonstruksjon av hvordan barnet fortolker situasjonen

KAPITTEL 13. Når misforståelser blir til mentale svikt - i klasserommet

KAPITTEL 14. Oppsummering: En fortolkende tilnærming til barns svar i en test eller skolesammenheng


DEL IV. Den grunnleggende tendens til å justere seg til andre
KAPITTEL 15. Nårbarn svarer

KAPITTEL 16. Sosialisering av intelligens: Tilegnelse av kognitiv etikette

Referanser