Den følsomme hjernen - Susan Hart

Den følsomme hjernen

hjernens utvikling gjennom tilknytning og samhørighetsbånd

; David Keeping (Illustratør) ; Birgitte Lerche-Barlach (Illustratør) ; Heikki Gröhn (Oversetter)

Hjernens utvikling er avhengig av nære relasjoner. Susan Hart kobler hjerneforskning med utviklingspsykologi, og viser hvordan det menneskelige sentralnervesystemet er i stand til å utvikle vår evne til empati, mentalisering og refleksjon. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Hjernens utvikling er avhengig av nære relasjoner. Susan Hart kobler hjerneforskning med utviklingspsykologi, og viser hvordan det menneskelige sentralnervesystemet er i stand til å utvikle vår evne til empati, mentalisering og refleksjon.
Allerede fra unnfangelsen foregår et dynamisk samspill mellom våre genetiske og medfødte forutsetninger og det miljøet vi er en del av. Barn er fra fødselen disponert til å etablere tilknytning og inngå i samspill med sine foreldre - en stimulering som modner hjernen følelsesmessig.

Den følsomme hjernen er en lett tilgjengelig introduksjon til hvordan vår hjerne utvikler seg gjennom tilknytning og tilhørighetsbånd. Boken beskriver de delene av hjernen som er viktige for vår mulighet til mellommenneskelige relasjoner, for personlighetsutvikling og for våre følelser.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 236
ISBN: 9788205415881
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Den følsomme hjerne
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING

KAPITTEL 1 HJERNENS NATUR
Forholdet mellom arv og miljø
Mennesker har en biologisk beredskap for å delta i kulturen

Arv er miljøpåvirkelig

Sårbarhet og miljøpåvirkning

Genenes betydning


Den hierarkiske hjernen
Krypdyrhjernen

Den eldre pattedyrhjernen

Den nye pattedyrhjernenKAPITTEL 2 DEN "BRUKERVENNLIGE" HJERNEN
Hjernens utvikling

Mulighetenes vindu

Top-down- og bottom-up-prosesser

Utviklingsstadier, utviklingslinjer eller mentale organiseringer

Mentale, hierarkiske organiseringsnivåer

Konsekvenser av understimulering


KAPITTEL 3 HJERNESTAMMEN OG LILLEHJERNEN
Den basale kroppssansende og affektregulerende hjernen - krypdyrhjernen

Aktiveringssystemet

Det autonome nervesystemet
Det sympatiske nervesystemet

Det parasympatiske nervesystemet


Hjernenervene

Den polyvagale teorien
Det hierarkiske vagussystemets modning

Det primitive vagussystemet

Smartsystemet

Den vagale bremsen


Lillehjernen (cerebellum)


KAPITTEL 4 DEN MOTORISKE OG FØLENDE HJERNEN
Mellomhjernen

Talamus

Basalgangliene

Hypotalamus

Det limbiske systemet

Amygdala

Amygdala og kindling

Hippocampus

Hippocampus og stressfølsomhet


KAPITTEL 5 DEN TENKENDE HJERNEN
Gyrus cinguli

Parietallappene

PTO-området

Insula

Prefrontal korteks


KAPITTEL 6 HØYRE OG VENSTRE HJERNEHALVDEL
Høyre hjernehalvdel

Venstre hjernehalvdel

Språkfunksjonene

Hjernebjelken og kommissurene

Modningen av høyre og venstre hjernehalvdel

Lateralisering, bevissthet og traumatisering


KAPITTEL 7 VÅR EVNE TIL SAMHØRIGHETSOPPLEVELSER
Hjernens storslåtte symfoni
Integrasjon av hjernekretsløp

Hjernebølger


Selvorganisering
Selvorganiseringens base - den fysiobiologiske reguleringen


Dannelsen av samhørighetsbånd
Grunnlaget for følelsesmessig utveksling

Regulert interaksjon

Imitasjon, førspråklige konversasjoner og affektiv inntoning

Andres sinnsstemninger og intensjoner


Speilnevroner og affektspeiling
Speilnevronenes kretsløpsforbindelse

Speilnevroner og språk


Sosial biofeedback-teorien


KAPITTEL 8 SAMHØRIGHETENS BETYDNING
Tilknytning, relasjon og gjensidig kommunikasjon

Medfødte kommunikasjonssystemer

Samspillet mellom medfødt temperament og kommunikasjon

Gjensidige transaksjoner og mikrosamspill

Fysisk og psykisk regulering

Imitasjonens betydning for personlighetsutviklingen

Ikke-verbale dialoger

Følelsesmessig inntoning

Engasjement og manglende engasjement

Feilinntoning, selektiv inntoning og manglende inntoning

Kjærlighet og glede

Øyekontaktens betydning for kommunikasjon

Utvikling av oppmerksomhetsfunksjoner

Nærmeste utviklingssone og betydningen av foreldrenes forestillinger


KAPITTEL 9 SAMSPILLETS BETYDNING FOR HJERNENS UTVIKLING
De skjulte regulatorene

Utforskning og tilknytningsatferd

Den biologiske beredskapen for kommunikasjon

Vitalitets- og kategorialfølelser

Utvikling av indre forestillingsbilder

Fra ytre regulering til nervesystemets selvorganisering

Optimal frustrasjon og nervesystemets utvikling

Tidlige samspillerfaringer som grunnlag for mentaliseringsevne

Utvikling av selvbeskyttelsesstrategier


KAPITTEL 10 BARNETS PSYKISKE UTVIKLING GJENNOM SAMHØRIGHETSERFARINGER
Fornemmelsen av væren i verden - 0-2 måneder

Interaksjon og ikke-verbal kommunikasjon - 2-6 måneder

Fra interaksjon til relasjonsdannelse - 6-12 måneder

Den begynnende sosialiseringen - 12-18 måneder

Utvikling av verbal og kognitiv bearbeiding -1 1/2-2 år

Forståelse av andres sinn og fortellinger - 2-4 år

Utvikling av symboliseringsevne - 4-7 år

Utvikling av abstraksjon og logisk tenkning - 7-13 år

Individuasjonen - pubertet


KAPITTEL 11 MANGEL PÅ SAMHØRIGHETSERFARINGER
Feilreguleringsmønstre

Barnets tilknytningsatferd og relasjonsstrategier i forbindelse med feilregulering

Tilknytningsatferd

Ainsworths tilknytningsmønstre

Feilreguleringsmønsterets betydning for utviklingen av evnen til å kommunisere

Relasjonsforstyrrelser som psykiske risikotilstander

Spedbarnets reaksjon på utrygge tilknytningsmønstre

De rumenske institusjonsbarna


KAPITTEL 12 KONSEKVENSEN AV UTRYGGE RELASJONER
Nevrotransmitterreguleringen i utrygge relasjoner

Det autonome nervesystemet som stressregulator

Den polyvagale teorien

Stressresponssystemene

Kortisolregulering

Utvikling av stresstoleranse

HPA-system og tilknytningsmønstre

Konsekvensen av et kronisk ubalansert stressresponssystem

Nervesystemets reaksjon på sterke feilinntoninger

Manglende selvregulering og oppmerksomhetsforstyrrelser

Feilregulering i barnets mentale organiseringer


KAPITTEL 13 PSYKOTERAPI OG SAMHØRIGHET
Den selvorganiserende hjernen og den terapeutiske endringsprosessen

Psykobiologisk regulering og limbisk resonans

Improvisasjonsprosessen

"Holding" og "containing"

Aktivering av indre forestillingsbilder

Terapeuten som ansvarlig for den psykoterapeutiske prosessen

Mulighetene i den psykoterapeutiske prosessen


KAPITTEL 14 PSYKOTERAPI MED VOKSNE
Fleksibilitet og integrasjon - nervesystemets endringspotensial

Intervensjon i det autonome nervesystemet

Intervensjon i det limbiske systemet

Intervensjoniprefrontalkorteks

Integrasjon av hukommelsesnettverk og språklige fortellinger

Bottom-up- og top-down-intervensjon


KAPITTEL 15 PSYKOTERAPI MED BARN OG FAMILIER
Dynamisk systemteori

Å skape sammenheng i et usammenhengende miljø

Familiesystemet

Vurderinger av familiesystemet

Intervensjon i familiesystemet

Psykoterapi med barn

Barneterapi med alvorlig tilknytningsforstyrrede barn med problemer på det autonome nivået

Barneterapi med relasjonsforstyrrede barn med problemer på det lim biske nivået

Barneterapi med nevrotiske barn med problemer på det prefrontale nivået

Miljøterapi

Foreldresamarbeid

Betydningen av den primære tilknytningen og overføring av primær omsorgsperson

Kompenserende strategier


AVSLUTNING

FORSLAG TIL VIDERE LESNING