Dialektisk atferdsterapi - Anna Kåver

Dialektisk atferdsterapi

ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

; Åsa Nilsonne ; Heikki Gröhn (Oversetter)

Dialektikken mellom akseptering og forandring står sentralt i dialektisk atferdsterapi. Trenger pasienten krav? Antagelig. Trenger hun forståelse? Sikkert.
Men krav alene er aldri effektivt. Og selv om forståelse alene sikkert føles behagelig, leder heller ikke det til de nødvendige forandringene. Les mer
Vår pris
589,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 589,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Dialektikken mellom akseptering og forandring står sentralt i dialektisk atferdsterapi. Trenger pasienten krav? Antagelig. Trenger hun forståelse? Sikkert.
Men krav alene er aldri effektivt. Og selv om forståelse alene sikkert føles behagelig, leder heller ikke det til de nødvendige forandringene. Terapeuten må derfor balansere mellom pasientens tilsynelatende uforenelige behov: Pasienten trenger å aksepteres som den hun er, men hun trenger også å forandres; hun trenger stabilitet, men også fleksibilitet; hun trenger omsorg, men også krav. Og mens terapeuten både validerer og konfronterer, må pasienten både akseptere seg selv som den hun er og erkjenne at hun har kun to valg: Forandring eller fortsatt lidelse.

Dialektisk atferdsterapi er utviklet av Marsha Linehan, og kombinerer læringsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi og zenbuddhistisk tenkning. Tilnærmingen er omtalt som et av de største psykologiske behandlingsfremskritt på flere tiår, og metoden gir gode resultater for flere typer psykiske lidelser. Denne boken presenterer bakgrunnen, teorien og forskningen knyttet til dialektisk atferdsterapi, og viser hvordan behandlingen struktureres og gjennomføres. Boken henvender seg til yrkeshjelpere og studenter innenfor psykisk helsevern, men er aktuell for alle som driver endringsarbeid.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 231
ISBN: 9788205343283
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning : teori, strategi och teknik
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINNLEDNING


DEL I EMOSJONELT USTABIL PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE (UPF) - NOEN UTGANGSPUNKTER
KAPITTEL 1 DEN GÅTEFULLE DIAGNOSEN
Psykiatrisk diagnostikk

Borderline personlighetsforstyrrelse - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Å sette merkelapper på mennesker: BPD eller UPF?

Sammenfatning


KAPITTEL 2 FØLELSER OG IMPULSER
Følelser

Klassifisering av følelser

Utvikling og innlæring av følelser

Det dialektiske radarparet - tanke og følelse

Impulser

Avsluttende kommentarer


KAPITTEL 3 BIOSOSIAL TEORI
Følelsesmessig sårbarhet

Å regulere følelser

Fysiologiske korrelater

En transaksjonell modell

UPF og det invaliderende miljøet

BehandlingsimplikasjonerDEL II DAT - TEORI OG STRUKTUR
KAPITTEL 4 DIALEKTISK ATFERDSTERAPI - TEORETISKE HJØRNESTEINER
Læringsteori

Kognitiv teori

Dialektisk filosofi

Zenbuddhistisk filosofi


KAPITTEL 5 BEHANDLINGSKANALER
Ferdighetstrening

Individualterapi

Telefonkonsultasjon

Teamveiledning

Sykehus og andre institusjoner

Medikamentell behandling


KAPITTEL 6 Å STRUKTURERE TERAPIEN - MÅL OG FASER
Primære mål og strategier i de fire fasene

Sekundære mål

Å avslutte terapien


KAPITTEL 7 Å STRUKTURERE DEN ENKELTE TERAPITIMEN
Å innlede en terapitime

Agenda og dagbokblad

Hjemmeoppgave

Å avslutte en terapitime


KAPITTEL 8 FERDIGHETSTRENING
Ferdighetstreningens fire delerDEL III DAT - TEKNIKKER OG STRATEGIER
KAPITTEL 9 DIALEKTISKE BEHANDLINGSSTRATEGIER
Spesifikke dialektiske strategier

Konsekvent holdning og naturlig forandring


KAPITTEL 10 AKSEPTERINGS- OG VALIDERINGSSTRATEGIER
Akseptering - å forlike seg eller forsone seg

Veien til akseptering og forsoning

Validering


KAPITTEL 11 FORAN DRINGSSTRATEGIER
Problemdefinisjon, kjedeanalyse og innsikt

Psykopedagogikk

Problemløsning

Arbeid med kontingenser i terapitimen

Eksponering

Kognitiv omstrukturering

Rollespill


KAPITTEL 12 TERAPEUTENS HOLDNING - STILSTRATEGIER
Makt og psykoterapi

Stilstrategier - å finne balansen i kommunikasjonen

Sammenfatning


KAPITTEL 13 KRISESTRATEGIER
Generelt om kriser og krisestrategier i terapitimen

Telefonstrategier ved kriser

Hva gjør ferdighetstreneren når det er krise?


KAPITTEL 14 ANSVARSSTRATEGIER
Å gripe inn i pasientens omgivelser

Konsultasjon til pasienten

Familietimer


KAPITTEL 15 TEAMSTRATEGIER
UPF og splittelsesproblematikken

Terapeuters behov for konsultasjon og veiledning

Teamets arbeid


KAPITTEL 16 Å SKAPE DEN EFFEKTIVE HELHETEN
Pasientbeskrivelse

Konseptualisering

En terapitimeDEL IV DAT - VITENSKAP OG EMPIRI
KAPITTEL 17 DAT - FORSKNING OG NYE ANVENDELSESOMRÅDER
DAT tilpasset nye pasientgrupper - noen eksempler

DAT i Sverige og Norge

Oversikt over forskning på DATDEL V DAT FRA ET PASIENTPERSPEKTIV
KAPITTEL 18 HVORDAN JEG ER BLITT TATT IMOT PÅ ÅPEN OG LUKKET AVDELING I PSYKISK HELSEVERN

KAPITTEL 19 FØR OG ETTER DAT - EN PASIENTS REFLEKSJONER

VEDLEGG
1.DAT-huset

2.Ukekort, fase 1

3.Ukekort, fase 2/3

4.Ferdigheter i DAT

5.Dagbok for ferdigheter

6.Skalaer for validering/invalidering

7.Adherence-pyramiden


LITTERATUR

STIKKORD