Manipulasjon - 
   Grethe Nordhelle

Manipulasjon

forståelse og håndtering

Forfatteren har mange års erfaring som mekler, og hun opplevde stadig at manipulasjon var et innslag i de prosessene hun var involvert i. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Les mer

Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Forfatteren har mange års erfaring som mekler, og hun opplevde stadig at manipulasjon var et innslag i de prosessene hun var involvert i. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn.Siden manipulasjon også foregår i behandlingssammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner.


Fra innholdet:


 • Hvem manipulerer?

 • Manipulasjon som kompensasjon for manglende ressurser

 • Den uendelige manipulasjonssirkelen

 • Stakkars meg

 • Tvist om barn ved samlivsbrudd

 • Å gjennomskue manipulasjonsspillet

 • Håndtering av manipulatorens provokasjoner

 • Bryte eller redusere kontakten?
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 188
ISBN: 9788205390720
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 INTRODUKSJON
Manipulasjon som fagpsykologisk fenomen

Et sosialkonstruksjonistisk perspektiv
Et narrativt perspektiv


Å oppdage fellestrekk ved manipulasjon

Oversikt
Manipulasjon i langsynt og nærsynt perspektiv

Manipulasjon og tilgrensende fenomener

Å forstå manipulasjon i dybden

Noen særlige manipulasjonsarenaer

Håndtering av manipulasjonKAPITTEL 2 FENOMENET MANIPULASJON
Valg av begreper

Begrepet manipulasjon

De vesentlige komponentene i manipulasjon
Strategi

Å oppnå en egen fordel

Den manipulerte blir lurt

Skjult hensikt

Bevissthet

Falsk eller usaklig presentasjon


Definisjon av manipulasjon

Hverdagsmanipulasjon

Den skadelige manipulasjonen
Fra hverdagsmanipulasjon til rigid manipulasjon


Manipulasjon som et komplekst samspill


KAPITTEL 3 TILGRENSENDE FENOMENER
Påvirkning

Overtalelse

Hjernevasking

Manipulasjon eller psykopati?
Psykopatibegrepet

Ulikheter mellom manipulasjon og psykopati

Manipulative og psykopatiske trekk


Forholdet mellom manipulasjon og maktutøvelse
Makt

Hensikt

Direkte pressmiddel

Makter ikke skjult

Maktingrediensen i manipulasjon


Skjult hensikt uten egen fordel

Falsk presentasjon som selvforsvar

Forteppet


KAPITTEL 4 HVORFOR MANIPULERE2
Bakteppet

Hvem manipulerer?

Menneskets handlingskraft
Tilfredsstillelse av egoet

Skape sosial trygghet

Fra selvisk til uselvisk natur


Manipulasjon som kompensasjon for manglende ressurser

Sentrale ressurser

Bakteppet og forteppet


KAPITTEL 5 MAN IPULASJONSPROSESSEN
Manipulasjon som interaksjon
Møtepunkt

Å avdekke fordel for manipulator

Å oppdage en svakhet hos offeret

Vekke offerets emosjoner

Offerets dømmekraft reduseres

Falsk eller usaklig presentasjon


Den universelle manipulasjonsprosessen


KAPITTEL 6 ULIKE MANIPULASJONSSTRATEGIER
Edderkoppens nett

Manipulatorens tre posisjoner

Å skape et imponerende bilde
Å koke suppe på en spiker

Skrytepavens falske presentasjon

Å imponere andre ved usaklig veltalenhet

Å imponere gjennom overdreven handling


Andre overlegne posisjoner
Avledningsmanøver

Den fryktinngytende

Taushet som ikke er gull

Kjerringa mot strømmen

Skyldebøtta

Å strø salt i såret

Ulv i fåreklær

Å kaste skygge over andre


Å presentere en underlegen posisjon
Stakkars meg

Florence Nightingale


Manipulasjon fra en nøytral posisjon
Den hjelpsomme


Manipulasjonens forgreninger


KAPITTEL 7 DEN UENDELIGE MANIPULASJONSSIRKELEN
Universelle sirkler

Sirkulær forståelse

Sirkelen innledes

Reparasjon

Sirkelens andre fase

Sirkelens tredje fase

Sirkelens fjerde fase

Det sirkulære tempoet

Når er manipulasjonssirkelen uendelig?

Spiralen

En kasus av uendelige manipulasjonssirkler

Uendelig, men ikke evig


KAPITTEL 8 MANIPULASJON OG BARN
To sider av samme sak

Foreldre som manipulerer barn
Manglende behovstilfredsstillelse

Døyve egen smerte

Foreldre i konflikt

Foreldrefiendtlighetssyndromet

Tvist om barn ved samlivsbrudd


Barn som manipulerer sine foreldre
Når begynner barn å manipulere?

Utvikling av manipulatoriske evner

Barns ulike manipulasjonsstrategier

Senvirkninger


Manipulasjonens aldersuavhengighet


KAPITTEL 9 MANIPULASJON I ÅNDELIG SAMMENHENG
Religiøs lengsel og erfaring

Manipulasjon med åndelige virkemidler

Utnytte åndelig lengsel

Strukturelle manipulasjonsgrep

Manipulasjon gjennom paranormale evner

Åndelig manipulasjon i nære relasjoner

Den doble manipulasjonsdosen


KAPITTEL 10 MANIPULASJON AV FAGFOLK
To måter å manipulere fagfolk på

Manipulasjon av fagpersoner i barnefordelingssaker

Manipulasjon av terapeut i parsamtaler

Manipulasjon av terapeut i individualsamtaler

Manipulasjon av hjelpeapparatet som støtter barna

Ignoranse er manglende kunnskap


KAPITTEL 11 HÅNDTERING AV MANIPULASJON
Å gjennomskue manipulasjonsspillet

Å gjenvinne kontrollen over seg selv
Ikke provosere unødig

Ikke vise sin svakhet


Håndtering av manipulatorens provokasjoner
Hva skaper endring?

Stakkars meg

Indirekte truende

Trussel om åta eget liv

Installere buffere

Operantlæringsteori


Bryte eller redusere kontakten?

Håndtering av manipulasjon av barn

Håndtering av manipulasjon gjennom mekling


AVSLUTNING
Ingen snarvei


LITTERATURLISTE

STIKKORD