Sorg hos barn - 
      Atle Dyregrov

Sorg hos barn

en håndbok for voksne

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. I boken gis det mange praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas i forbindelse med dødsfall som rammer den nærmeste familie eller vennegruppe. Dette omfatter råd om hvorvidt barna skal se den døde, delta i begravelsen, få fortalt alle omstendigheter rundt dødsfallet osv., og hvordan eventuell deltagelse og samtale kan legges til rette. Ivaretakelse av barna i skolen og barnehagen er viet spesiell plass. Boken vil være nyttig for både foreldre, besteforeldre og andre voksne som har ansvar for barn som opplever sorg, og dessuten lærere, førskolelærere og andre som i sitt yrke møter barn i sorg. Dr.philos. Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken, Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Gjennom en rekke arbeider har Dyregrov vektlagt betydningen av å ivareta barn som sørger. Da boken første gang ble utgitt, var det den første norske bok på området. Den har blitt oversatt til en rekke språk, inkludert engelsk og russisk. Dyregrov har også arbeidet internasjonalt, spesielt med UNICEF og høykommissæren for flyktninger, med barn og personell i krigs- og katastrofesituasjoner.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 171
ISBN: 9788245005677
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

Barns sorg og krisereaksjoner
Barns forståelse av døden på ulike alderstrinn

Umiddelbare sorgreaksjoner hos barn

Vanlige sorgreaksjoner hos barn

Andre mulige sorgreaksjoner

Skillet mellom traume og sorg


Spesielle dødsfall
Foreldres død

Søskens død

Besteforeldres død

Venners død

Barn og selvmord

Andre dødsfall


Dødsfall og kriser på ulike utviklingstrinn

Hva gjør sorgen verre?

Kjønnsforskjeller i barns sorg

Omsorg for barn i sorg og krise
Rådgivning til foreldre

Formidling av dødsbudskap til barn

Barns deltagelse i syning og begravelse


Retningslinjer for ivaretagelse av barns behov
Åpen og ærlig kommunikasjon

Dødsfall etter sykdom

Gjør tapet virkelig

Gi tid for tankemessig mestring

Stimuler følelsesmessig mestring


Håndtering av dødsfall i barnehage og skole
Skoler og barnehagers forberedelse forut for dødsfall

Lærerne som ressursgruppe

Lærernes egne behov

Elevenes behov

Formidling av dødsbudskap i skolen

Umiddelbar oppfølging

Markering i skolen. Begravelse

Klasseromsmarkering og andre ritualer

Klasseromssamtaler

Bruk av andre uttrykksmidler

Besøk på åstedet

Besøk hos avdød elevs foreldre

Lærerkontakt med hjemmet etter et dødsfall

Langsiktig markering av minnet om eleven

Dødsfall i barnehagen


Krisebehandling eller sorgterapi for barn

Sorggrupper for barn

Om å ta vare på seg selv

Referanser
Annen nyttig litteratur på området


Vedlegg A
Sorg hos barn - retningslinjer for omsorg

Skjønnlitterære bøker for barn og ungdom

Noen eksempler på minnesider på Internett

Nettsteder med nyttig informasjon om barnunge og sorg og kriser