Driftsregnskap og budsjettering

; Trond Winther

Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

I denne andreutgaven er boka betydelig revidert både tekstmessig og i oppgavedelen. Les mer
Vår pris
539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 539,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

I denne andreutgaven er boka betydelig revidert både tekstmessig og i oppgavedelen. Gjennomgangen av teori illustreres ved en rekke eksempler og mange øvingsoppgaver.
En stor del av oppgavene har komplette løsningsforslag bak i boken. Det er lagt vekt på at studentene gjennom eksemplene i boken kan relatere fagstoffet til praktiske situasjoner. I denne nye utgaven er spesielt kapitlene om normalkost (kapittel 4) og standardkost (kapittel 5) endret med tanke på en mer trinnvis tilnærming til fagstoffet.
Disse kapitlene er nyskrevet, og oppgavene er tilpasset det nye stoffet. Nye trender innen budsjettering blir presentert i kapittel 8. For øvrig er det lagt mer vekt på bruk av figurer og illustrasjoner i flere kapitler. Hensikten er å forbedre forståelsen for fagstoffet.

Fakta