Finansiell rapportering og analyse = Financial reporting and analysis - 
      Arne Kinserdal

Finansiell rapportering og analyse = Financial reporting and analysis

Denne boken erstatter Finansregnskap med analyse Del II, men er i realiteten en helt NY bok som tar hensyn til den globale harmoniseringen av finansiell rapportering gjennom IFRS, International Financial Reporting Standards. Les mer
Vår pris
719,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 719,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne boken erstatter Finansregnskap med analyse Del II, men er i realiteten en helt NY bok som tar hensyn til den globale harmoniseringen av finansiell rapportering gjennom IFRS, International Financial Reporting Standards.

IFRS styrer f.o.m. 01.01.05 den finansielle rapporteringen for børsnoterte konsernforetak, og andre foretak kan også velge en slik styring. Regnskapsloven er revidert på grunn av den nye globale reguleringen, og disse endringene er det tatt hensyn til.


I denne nye boken har forfatteren tatt konsekvensen av at engelsk terminologi dominerer regnskapsfeltet stadig mer. Hele kapitler og deler av kapitler er derfor på engelsk. Samtidig er målsettingen at sentrale ord og uttrykk alltid er markert både på norsk og på engelsk. Denne boken er således en nyskapning i norsk faglitteratur. Som vedlegg følger en engelsk/norsk-ordliste med nærmere 500 ord og uttrykk innen finansiell rapportering.


Som en viktig del i tilegnelsen av stoffet har amanuensis Oddbjørn Sættem utarbeidet boken Bedriftens finansregnskap ? en caseorientert tilnærming.


Boken egner seg for studenter på høyt bachelor- eller mastergradsnivå innen regnskap, revisjon og finans.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål Engelsk Flerspråklig
Sider: 323
ISBN: 9788202245979
Utgave: 13. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


Del A GLOBAL FINANSIELL RAPPORTERING/ GLOBAL FINANCIAL REPORTING
Innledning

Kapittel 1 Harmoniseringsarbeidet
1.1 2005 - et vendepunkt

1.2 Behovet for harmonisering - en kort dokumentasjon

1.3 Hva skyldes forskjellene i rapporteringen?

1.4 Drivkreftene i harmoniseringsarbeidet - en oversikt

1.5 Oppsummerende spørsmål og svar


Kapittel 2 The regulation/Reguleringen
2.1 IASB - now the global standardsetter
2.1.1 The objective and the framework

2.1.2 The elements of financial statements

2.1.3 IFRS/IAS


2.2 EU-regulation
2.2.1 An overview

2.2.2 The financial statements models

2.2.3 The valuation rules

2.2.4 The notes

2.2.5 The Board of Directors' report

2.2.6 A conclusion


2.3 USA: FASB, FAS - US GAAP

2.4 Norge

2.5 Oppsummerende spørsmål og svar
Appendix 1 The financial statements according to the EU-regulation..

Appendix 2 Typical UK and US presentation of financial statements (balance sheet and income statement)
Del B VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER/ BUSINESS COMBINATIONS
Kapittel 3 En oversikt
3.1 Innledning

3.2 Generelt om virksomhetssammenslutninger

3.3 Overordnede regnskapsmessige problemstillinger og prinsipper

3.4 Forskjellig regnskapsmessig behandling og effekten av dette

3.5 Eksempler fra media

3.6 Eksempler


Kapittel 4 Konsern og konsernregnskap/Group and group accounts
4.1 Innledning

4.2 De mest sentrale problemene ved konsernregnskap/ group accounts, group financial statements, consolidated financial statements
4.2.1 Konserndannelse

4.2.2 Interne transaksjoner/Intragroup transactions

4.2.3 Minoritetsinteresser/Minority interests

4.2.4 Egne aksjer/Own shares (UK), treasury stocks (US)

4.2.5 Direkte og indirekte aksjeeie.Underkonsern

4.2.6 Skatt i konsern/Group taxation

4.2.7 Utenlandske datterselskaper/Foreign subsidiaries


4.3 Oppsummerende spørsmål og svar


Kapittel 5 Finansielle anleggsmidler/Financial assets, intercompany investments
5.1 Forskjellige typer investeringer

5.2 Vurderingsalternativer

5.3 Investeringstyper/vurderingsalternativer

5.4 Selskapsregnskap/konsernregnskap

5.5 Nærmere om egenkapitalmetoden

5.6 Regulering

5.7 Oppsummerende spørsmål og svar


Kapittel 6 Fusjon/Merger (Fisjon/Demerger)
6.1 Begreper og former

6.2 Regnskapsmessige problemer

6.3 Skatt ved fusjon

6.4 Fisjon/Demerger

6.5 Regulering

6.6 Oppsummerende spørsmål og svarDel C INTERNATIONAL EXAMPLES OF FINANCIAL REPORTING
Kapittel 7 Four examples: Carlsberg (Denmark), Siemens (Germany), Marks and Spencer (Great Britain), Coca-Cola (USA)
7.1 Carlsberg
7.1.1 Kommentar


7.2 Siemens
7.2.1 Kommentar


7.3 Marks & Spencer
7.3.1 Kommentar


7.4 Coca-Cola
7.4.1 Kommentar
Del D FINANSIELL ANALYSE/FINANCIAL ANALYSIS
Kapittel 8 Kritisk analyse
8.1 Innledning

8.2 Kritisk holdning til finansiell rapportering

8.3 Ledelsesforhold/Corporate Governance
8.3.1 Hvorfor corporate governance


8.4 Resultatkvalitet/Quality of earnings

8.5 Kritisk bruk av forholdstall/ratios
8.5.1 Generelt om forholdstall

8.5.2 Bruk av forholdstall: typer og eksempler

8.5.3 Finansielle nøkkeltall fra Norske Finansanalytikeres Forening, NFF


8.6 Bearbeidelse av rapporterte data
8.6.1 Grunner til at finansielle data ofte må bearbeides

8.6.2 Områder for korrigeringer.Eksempler på effekten


8.7 Oppsummerende spørsmål og svarDel E ALTERNATIVE MODELS TO TRADITIONAL (HISTORICAL COST) REPORTING
Innledning

Kapittel 9 Background, history and overview
9.1 Terminology

9.2 The alternatives

9.3 Current Purchasing Power Accounting model, CPPA/ Løpende prisnivåjustert regnskapsmodell

9.4 Questions and answers


Kapittel 10 Current value models/Løpende verdimodeller
10.1 Introduction

10.2 Capital maintenance/Kapitalopprettholdelse

10.3 Is the increase in value part of profit for the year?

10.4 The effect of debt financing/Gjeldsfinansieringseffekten

10.5 Capital maintenance of equity and the debt financing effect/ Egenkapitalopprettholdelse og gjeldsfinansieringseffekten

10.6 The Example

10.7 Fair value/virkelig verdi

10.8 "The value to the business" philosophy/ "Det lidte taps"-filosofi

10.9 Questions and answersDel F FORETAKSVURDERING MED UTGANGSPUNKT I FINANSIELL RAPPORTERING/CORPORATE VALUATION BASED ON FINANCIAL REPORTING
Kapittel 11 Vurderingsalternativer/Valuation alternatives
11.1 Fra finansregnskap til foretaksvurdering

11.2 Balansebaserte vurderinger

11.3 Resultatbaserte vurderinger

11.4 Balansebasert og resultatbasert vurdering - et eksempel

11.5 Balansebaserte/resultatbaserte vurderinger - sammenhengen mellom dem

11.6 Verdsettelse med utgangspunkt i kontantstrømoppstillingen

11.7 Kontantstrømbaserte/resultatbaserte vurderinger

11.8 Markedsbasert/regnskapsbasert vurdering

11.9 Oppsummerende spørsmål og svar


Stikkordregister og sentrale ord engelsk/norsk