Hverdagsrehabilitering

kvalitetsforbedring i norske kommuner

; Berit Mosseng Sjølie

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne presenterer forskning og gir både en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i hvordan endringsarbeider kan gjennomføres. De beskriver også erfaringer fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter som er gjennomført i norske kommuner.

Noen sentrale temaer i boken er:Hva er hverdagsrehabilitering?
Hvordan gjennomføre endringer i en kommunal organisasjon?
Hva er suksesskriteriene?
Hvordan oppnå varige endringer i praksis?
Hvordan sikre brukermedvirkning?

Hverdagsrehabilitering er skrevet for helsefagstudenter ved høgskoler og universiteter. Den er også en praktisk og nyttig veileder for ledere, saksbehandlere og andre ansatte i organisasjoner som skal i gang med forbedringsarbeid, sikring av tjenester eller iverksette hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.

Fakta