Grunnleggende felles verdier?

menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen

Geir Winje (Redaktør) ; Halldis Breidlid (Innledning) ; Lena Lybæk (Innledning) m.fl.

Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen belyser denne nye situasjonen fra fire ulike vinkler:


I del 1 belyses skolens verdigrunnlag, blant annet ideen om en kristen og humanistisk kulturarv. Les mer
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen belyser denne nye situasjonen fra fire ulike vinkler:


I del 1 belyses skolens verdigrunnlag, blant annet ideen om en kristen og humanistisk kulturarv. Del 2 tar for seg menneskerettighetene og menneskerettighetsundervisning i lys av verdimangfold. Del 3 handler om de mange religionene som nå kan kalles norske, og som bærer med seg andre verdier enn skolens, mens del 4 belyser religionenes forhold til moderne menneskerettigheter.


Boka inneholder også et lite oppslagsverk over de fleste religioner som finnes i Norge. Målgruppen er lærere og grunnskolelærerstudenter som skal håndtere religions-, livssyns- og verdimangfold blant dagens elever.


Fakta

Bla i boka