Kirke nå

Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke

Stephanie Dietrich (Redaktør) ; Trond Skard Dokka (Redaktør) ; Harald Hegstad (Redaktør)

Den norske kirke forstår seg selv som en evangelisk-luthersk kirke. Men hva innebærer dette, og gir det noen mening å holde fast ved et luthersk særpreg når skillelinjene mellom kirkesamfunnene er i ferd med å bygges ned? Sammen med andre lutherske kirker ble Den norske kirke på avgjørende vis formet av reformasjonen på 1500-tallet. Les mer
Vår pris
449,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 449,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Den norske kirke forstår seg selv som en evangelisk-luthersk kirke. Men hva innebærer dette, og gir det noen mening å holde fast ved et luthersk særpreg når skillelinjene mellom kirkesamfunnene er i ferd med å bygges ned? Sammen med andre lutherske kirker ble Den norske kirke på avgjørende vis formet av reformasjonen på 1500-tallet. På hvilken måte kan reformasjonstidens innsikter ha noe å si for oss i dag? Hvordan skal vi forstå den reformatoriske arven i lys av de utfordringene kirken står overfor i vår tid? Hva har Den norske kirke å lære av andre kirker, og hva er Den norske kirkes særlige bidrag inn i det økumeniske fellesskapet? Dette er blant de spørsmålene som behandles i denne boken, der tolv forfattere drøfter ulike sider ved det å være evangelisk-luthersk kirke i dag.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst

En kirke som lever av Ordet

"Jeg tror på de helliges fellesskap". Teologiske refleksjoner rundt kirken som fellesskap

Kirken og frelsen. Om Jesu Kristi frelsende nærvær

Dåp og trosopplæring

Gudstjenesten i en evangelisk-luthersk kirke

Ei sann og misjonal luthersk kyrkje

En diakonal kirke

Mennesket. Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon

Kirken og samfunnet

Den lutherske kyrkja sitt forhold til andre religionar

Som i et speil. En sammenligning mellom Den norske kirke og Metodistkirken

Forfatterne