Oldkirken - 
      Henny Fiskå Hägg

Oldkirken

kristendommen i Romerriket 30-395


Oldkirken Kristendommen i Romerriket 30 395 gir en innføring i kristendommens tidligste historie, fra tiden umiddelbart etter Jesu død til Romerriket blir delt i en vestlig og en østlig del i 395. Les mer
Vår pris
239,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 239,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager


Oldkirken Kristendommen i Romerriket 30 395 gir en innføring i kristendommens tidligste historie, fra tiden umiddelbart etter Jesu død til Romerriket blir delt i en vestlig og en østlig del i 395. Framstillingen er i stor grad kronologisk, i mindre grad tematisk. For å knytte kristendommens historie til konkrete hendelser og menneskeskjebner er det hentet fram ulike antikke kildetekster.

Det er lagt vekt på å framstille de første Kristus-troende i en sosial og politisk kontekst. Også de lokale variasjonene er belyst: mellom øst og vest og mellom sentre som Roma, Kartago, Aleksandria og Antiokia. Kart over byer og veier vil anskueliggjøre dette aspektet på de kristnes tidlige historie.

De mest sentrale kirkefedrene og deres bidrag til kristendommens utvikling er behandlet, og vi får også en innføring i de viktigste læremessige konfliktene de var involvert i.

Sentrale temaer er de første kristnes forhold til jødedommen, årsakene til den raske spredningen av kristendommen, forfølgelsene av de kristne og forholdet til de romerske myndighetene. Vi får også et innblikk i gudstjenesteformer, menighetsordning og ritualer.

Henny Fiskå Hägg, Dr.art., er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Forfatteren har særlig arbeidet med temaer som angår kristendommen i dens sosiale og religiøs-filosofiske kontekst i de første århundrene og de greske kirkefedrenes tenkning.

KRL-biblioteket: Dette heftet er en del av KRL-biblioteket, som er et nytt pensumalternativ innenfor KRL-faget. Fagbokforlaget har invitert en rekke ledende fagfolk til å skrive om det fagområdet de har arbeidet mye med. På denne måten formidles de ulike KRL-temaene av personer som kjenner faget og målgruppen godt. KRL-biblioteket er også til stor nytte for både lærere i grunnskolen og andre som interesserer seg for emner innenfor religion, livssyn og filosofi. Fagredaktør for serien er Olav-Kansgar Straum.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 108
ISBN: 9788245001440
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Apostlenes gjerninger som historisk kilde


Romerriket: politiske, kulturelle og religiøse forhold
Politiske og kulturelle forhold

Religiøse forhoid


Urkristendommen og de første menighetene
Menigheten i Jerusalem

Menigheten i Antiokia

Paulus' virksomhet

Apostelmøtet i Jerusalem

Menigheten i Roma

Priska og Akvilas

Flere kvinner i urmenigheten

Forfølgelse i Roma

Tilfellet Aleksandria

Jerusalems ødeleggelse (70 e.Kr.)


Det andre århundret
Jødedom og kristendom skiller lag

Den andre jødiske krig (132-135)

De kristne og staten

Plinius-brevet

Lokale forfølgelser

Ignatius og Polykarp

Ignatius, martyr og brevskriver

Polykarp, biskop og martyr

Justin Martyr

Utbredelse og sosial status

Kristne slaver?

Kristne i keiserens tjeneste

Sosial tilhørighet ellers

Gnostisismen og markionismen

Gnostisismen

Irenaeusav Lyon

Markionismen

Hva er hellig skrift?


Kirken i senantikken: det tredje og fjerde århundre
Utbredelse

Kirken i Kartago: Tertullian og Cyprian

Kirken i Aleksandria: Klemens og Origenes

Klemens av Aleksandria

Origenes

De kristne og staten

Perpetuas og Felicitas' martyrium

Forfølgelsene under Decius

Cyprian og problemet med de frafalne

Den store forfølgelsen

Keiser Galerius

Konstantin og kristningen av Romerriket

Strid om læren

Den arianske striden

Kirkemøtene i Nikea og Konstantinopel

Den kristologiske striden

Gudstjeneste, menighetsordning og ritualer

Gudstjenesten

Agape-måltidet

Opptagelse i menigheten

Ulike funksjoner i menigheten

Kirkens barmhjertighetsarbeid


Fremveksten av den kristne asketismen
Antonius og Pachomius

Syria

Palestina og Sinai

Kappadokia

Avslutning


Litteratur
Primærkilder

Anbefalt lesning