Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 14. desember 2018 nr. 95 (i kraft 1. januar 2019) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsf

(lov om aksjeselskaper) av 13. juni1997 nr. 44 : med endringer, sist ved lov av 14. desember 2018 nr. 95 (i kraft 1. januar 2019)

Vår pris
299,-

(Spiral) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 299,-

(Spiral) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 14. desember 2018 nr. 95 (i kraft 1. januar 2019) Med historiske og faglige noter

Fakta