Arbeidsmiljøloven

kommentarer og praksis

Atle Sønsteli Johansen (Redaktør) ; Einar Stueland (Redaktør)

2. utgave er i handelen nå. Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. januar 2016.

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Les mer
Vår pris
1339,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Vår pris: 1339,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

2. utgave er i handelen nå. Oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. januar 2016.

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Den første utgaven av Arbeidsmiljøloven. Kommentarer og praksis ble utgitt i 2011. Siden den gangen har arbeidsmiljøloven vært gjenstand for omfattende endringer. Blant annet er adgangen til midlertidig ansettelse vesentlig utvidet, det er betydelige endringer i arbeidstidsreglene, aldersgrensene i loven er hevet. I tillegg til lov- og forskriftsendringer er ny rettspraksis fra Høyesterett, Arbeidsretten og EU-domstolen utførlig behandlet.
Denne andre utgaven gir fyldige kommentarer til alle deler av loven. Boken tar for seg spørsmålene om blant annet arbeidstid, virksomhetsoverdragelse, ansettelse og oppsigelse, varsling og personvern. Den tar opp temaer som i liten grad er behandlet andre steder, for eksempel utvelgelsesprossessen ved nedbemanning. Forfatterne drøfter spørsmålene om utvelgelseskrets, betydningen av kompetanse vurdert opp mot ansiennitet, bruken av evalueringsskjemaer, avtaler med tillitsvalgte og en rekke andre spørsmål som oppstår ved nedbemanningsoppsigelser.
Tariffbestemmelser har en helt sentral plass i boken og omtales i sammenheng med aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
Kommentarutgaven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk. Den er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis per 1. oktober 2015 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.
Disse har bidratt: Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland (red.); Einar Engh, Elisabeth Grannes, Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Christian Kjølaas, Per Arne Larsen, Hanne Koll Larssen, Nils Kristian Ormestad Lie, Hans Christian Monsen, Eyvind Mossige, Kristin Robberstad, Anne-Lise H. Rolland, Karl Inge Rotmo, Karen Sophie Steen, Jan Arild Vikan.

Fakta