Arbeidsmiljøloven ; Ferieloven (lov om ferie) av 29. april 1988 nr. 21 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019) : samt forskrifter

(lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) av 17. juni 2005 nr. 62 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019

Norge (Bidragsyter)

Arbeidsmiljøloven og ferieloven - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019) Med historiske og faglige noter Les mer
Vår pris
95,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 95,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Arbeidsmiljøloven og ferieloven - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019) Med historiske og faglige noter

Fakta