Forvaltningsloven ; Offenleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) av 19. mai 2006 nr. 16 : med endringer, sist ved lov av 15. juni 2018 nr. 38 (i kraft 20. juli 2018) : med offentlegforskrifta

(lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) av 10. februar 1967 : med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 63 (i kraft 1. januar 2018) : m/ forvaltningslovforskriften

Norge (Bidragsyter)

Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift - med endringer, sist ved forskrift av 21. juni 2019 nr. 855. Med historiske og faglige noter Les mer
Vår pris
89,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 89,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Forvaltningsloven m/forskrift og offentleglova m/forskrift - med endringer, sist ved forskrift av 21. juni 2019 nr. 855. Med historiske og faglige noter

Fakta