Internkontrollforskriften

(forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) av 6. desember 1996 nr. 1127 : med endringer, sist ved forskrift av 9. juni 2017 nr. 719 (i kraft 1. juli 2017) : samt kommentarer og veiledning

Norge. Arbeids- og sosialdepartementet (Bidragsyter)

Internkontrollforskriften m/kommentarer og veiledning - med endringer, sist ved forskrift av 9. juni 2017 nr. 719 (i kraft 1. juli 2017) Les mer
Vår pris
69,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 69,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Internkontrollforskriften m/kommentarer og veiledning - med endringer, sist ved forskrift av 9. juni 2017 nr. 719 (i kraft 1. juli 2017)

Fakta