Lov om straff (straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr 25 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 51 (i kraft 1. januar 2020) ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) av 28. juni 1985 nr. 1679 : m

med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 52 (i kraft 1. januar 2020)

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lover av 21. juni 2019 nr. 51 og 21. juni 2019 nr. 52 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige n. Les mer
Vår pris
239,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 239,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lover av 21. juni 2019 nr. 51 og 21. juni 2019 nr. 52 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige noter

Fakta