Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettloven) av 21. mai 1999 nr. 30 ; Konvesjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (den europeiske menneskerettighetskonvesjon) av 4. november 1950

med endringer, sist ved lover av 19. juni 2005 nr. 49 (i kraft 18. juni 2010) og av 19. juni 2009 nr. 80

Med endringer, sist ved lover av 19. juni 2005 nr. 49 (i kraft 18. juni 2010) og av 19. juni 2009 nr. 80

Les mer
Vår pris
109,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 109,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Med endringer, sist ved lover av 19. juni 2005 nr. 49 (i kraft 18. juni 2010) og av 19. juni 2009 nr. 80

Fakta