Personopplysningsloven ; Europaparlaments- og rådsordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 : om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 65/46/EF : (generell personvernforor

(lov om behandling av personopplysninger) av 15. juni 2018 nr. 38 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 116 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 116 : samt forskrifter

Personopplysningsloven m/personvernforordning og forskrifter - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 116 Les mer
Vår pris
159,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 159,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Personopplysningsloven m/personvernforordning og forskrifter - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 116

Fakta