Personopplysningsloven

kommentarutgave

; Knut-Brede Kaspersen ; Åste Marie Bergseng Skullerud

FAGPRESSEN SKRIVER:

Nyttig lesestoff om personvern

Det tok ikke lang tid etter at den nye personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar 2001, før Universitetsforlagets kommentarutgave forelå. Les mer
Vår pris: 799,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

FAGPRESSEN SKRIVER:

Nyttig lesestoff om personvern

Det tok ikke lang tid etter at den nye personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar 2001, før Universitetsforlagets kommentarutgave forelå. Boken er primært skrevet for jurister, men kan være nyttig også for andre som arbeider med personvernspørsmål.


"Personopplysningsloven - Kommentarutgave" er skrevet av tre erfarne jurister som alle har vært eller er ansatt i Datatilsynet: Michal Wiik Johansen, Knut-Brede Kaspersen og Åste Marie Bergseng Skullerud. Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, har skrevet en innledning til boken.


Hva er personvern?

Boken starter med å reise spørsmålet om hva personvern egentlig er. Langt på vei skyldes nok uklarhetene om begrepet at personvern er et samlebegrep som benyttes for å beskrive mange ulike interesser og verdier. Den teknologiske utvikling, som har gitt økte muligheter til innsamling og behandling av store mengder informasjon, har medført at det moderne personvernet i stor grad har blitt orientert mot elektronisk behandling av personopplysninger. Boken legger derfor vekt på at det er vanlig å avgrense personvernets kjerneområde til å gjelde de regler som regulerer behandling av personopplysninger. Personvernet beskrives av forfatterne derfor som summen av lover, normer og tiltak som imøtekommer den enkeltes interesse av at personlige opplysninger tilfredsstiller kvalitetskrav og ikke behandles på en utilbørlig måte.


Personopplysningsloven
Den nye loven gjelder generelt for behandling av personopplysninger, i motsetning til bare registrering av personopplysninger. Loven nedtoner konsesjonsplikten og setter større fokus på meldeplikt og Datatilsynets etterkontroll. Datatilsynet skal etter loven legge større vekt på aktiv rådgivning og tilsynsvirksomhet. Nytt er også mer detaljerte regler om fjernsynsovervåking og billedopptak gjort ved slik overvåking.


Nyttige vedlegg

Selve loven med forskrifter, og kommentarene til de enkelte paragrafene, utgjør naturlig nok den vesentligste delen av boken. Men forfatterne har også tatt med nyttige vedlegg, blant annet EUs personverndirektiv, som har hatt betydning for utformingen av den norske loven. Boken har også med noen sentrale rettsavgjørelser av betydning for utviklingen av personvernet i Norge. Norske jurister vil nok nikke gjenkjennende til for eksempel høyesterettsdommene "To mistenkelige personer" fra 1952 og "Sykejounaldommen" fra 1977, som de møtte allerede i studietiden.

- Odd Tore Schoultz, JussNett Avis

Fakta