Personvernforordningen

en lærebok

Personvernforordningen (GDPR) regulerer hvordan opplysninger om personer kan behandles i Norge og i EØS for øvrig. Forordningen er omfattende, kompleks, vurderingspreget og ofte vanskelig å forstå. Likevel må alle som behandler personopplysninger, følge bestemmelsene. Les mer
Vår pris
549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 549,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Personvernforordningen (GDPR) regulerer hvordan opplysninger om personer kan behandles i Norge og i EØS for øvrig. Forordningen er omfattende, kompleks, vurderingspreget og ofte vanskelig å forstå. Likevel må alle som behandler personopplysninger, følge bestemmelsene. Manglende etterlevelse vil kunne gi strenge bøtestraffer og erstatningsansvar.
Boken er skrevet med vekt på å formidle logikken i forordningen, analysere og systematisere «ugjennomtrengelige» enkeltbestemmelser, og påvise viktige sammenhenger mellom de spørsmål som er regulert. Målet er å sette leseren i stand til å resonnere selvstendig.
De aller fleste av bestemmelsene som har betydning for å kunne samle inn og behandle personopplysninger på lovlig måte, blir gjennomgått. Det blir lagt vekt på å forklare og drøfte mulige fortolkninger. Ofte gir forfatteren konkrete, supplerende råd om hvordan en bør innrette seg.
Fremstillingen omfatter blant annet:

Grunnleggende om begreper og prinsipper innen personopplysningsretten

Hva forordningen regulerer

Hvor forordningen gjelder

Hvem som blir berørt av forordningen

Hvilke rettigheter registrerte personer har

Hvilke plikter de som samler inn og behandler personopplysninger, har
Redegjørelser og drøftelser går forholdsvis tett inn på sentrale deler av ordlyden. Vektlegging av oversikt og sammenhenger går altså ikke på bekostning av detaljerte innsikter. Likevel fortaper ikke forfatteren seg i finurligheter.
Boken er skrevet både for studenter som vil lære seg personvernrett, og for praktikere i offentlig og privat sektor med ansvar for å etterleve bestemmelser om personopplysningsvern. Trolig vil også eksperter innen personvernrett ha nytte av forfatterens drøftelser og observasjoner.«Deter en fremragende prestasjon av forfatteren å systematisere, komprimere oggjøre tilgjengelig personvernforordningens innhold så strukturert, tydelig ogdekkende, og med et så klart språk, som det er gjort i denne boken - på bare300 sider. Jeg anbefaler den uforbeholdent; ikke bare til studenter, men ogsåtil praktikere og andre som arbeider med personopplysningsrett.» Rolf Riisnæs, Lov og Data 4/20
Bla i et utdrag her: https://issuu.com/fagbokforlaget/docs/personvernforordningen___9788245033_d33587835b958a?fr=sZmRiZTk0NDc4Mw
Fakta