Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. desember 2018) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved fo

(lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 20. april 2018 nr. 12

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. desember 2018) Les mer
Vår pris: 189,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. desember 2018)

Fakta