Samleutgave i trygderett 2019

Norge (Bidragsyter)

Folketrygd samleutgave 2019 er ajourført pr. 01.03.2019. Den har følgende innhold:


Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Tiltaksforskriften
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eforvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven - Kapittel 12 Rett til permisjon
Samordningsloven
Lønnsgarantiloven
Skatteloven - Utdrag fra kapittel 12 Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. Les mer
Vår pris
259,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 259,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Folketrygd samleutgave 2019 er ajourført pr. 01.03.2019. Den har følgende innhold:


Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Tiltaksforskriften
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eforvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven - Kapittel 12 Rett til permisjon
Samordningsloven
Lønnsgarantiloven
Skatteloven - Utdrag fra kapittel 12 Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2019
Satser for ytelser og stønader


Fakta