Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) ; Straffeprosessloven : (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021 ;

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglige noter

Les mer
Vår pris
269,-

(Spiral)
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Spiral
Legg i
Spiral
Legg i
Vår pris: 269,-

(Spiral)
Leveringstid: Midlertidig tomt på lager

Om boka

Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglige noter

Fakta