Straffeloven ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 20 desember 2018 nr. 114 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570

lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 25 mai 2019 [i.e. 2018] nr. 19 fra 1. januar 2019

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Les mer
Vår pris
239,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 239,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Fakta