Straffeprosessloven

(lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 51 (i kraft 1. januar 2020)

Norge (Bidragsyter)

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 51 (i kraft 1. januar 2020) Les mer
Vår pris
149,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 149,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 51 (i kraft 1. januar 2020)

Fakta