Straffeprosessloven

(lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114

Norge (Bidragsyter)

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114 Les mer
Vår pris
159,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 159,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 114

Fakta