Straffeprosessloven

(lov om rettergangsmåten i straffesaker) 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) : med historiske og faglig noter

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglig noter
Les mer
Vår pris
149,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 149,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i straffesaker) - med endringer, sist ved lov av 4. desember 2020 nr. 135 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglig noter

Fakta