Tvisteloven : med forskrifter : lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister : sist endret ved lov 22 juni 2018 nr. 79 fra 1 oktober 2018 ; Domstolloven : lov 13 august 1915 nr. 5 om domstolene : sist endret ved lov 20 desmeber 2018 nr. 114

Norge (Bidragsyter)

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. Les mer
Vår pris
235,-

(Spiral)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 235,-

(Spiral)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

Fakta