Tvisteloven ; Domstolloven : (lov om domstolene) av 13. august 1915 nr. 5 : med endringer, sist ved lover av 22. april 2016 nr. 4 (i kraft 1. januar 2020) og av 20. desember 2018 nr. 114

(lov om mekling og rettergang i sivile tvister) av 17. juni 2005 nr 90 : med endringer, sist ved lov av 15. mars 2019 nr. 6 (i kraft 1. januar 2020) : samt forskrifter

Norge (Bidragsyter)

Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven - med endringer, sist ved lov av 15. mars 2019 nr. 6 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige noter Les mer
Vår pris
229,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 229,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven - med endringer, sist ved lov av 15. mars 2019 nr. 6 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige noter

Fakta