Tvisteloven : (lov om mekling og rettergang i sivile tvister) av 17. juni 2005 nr 90 : med endringer, sist ved lov av 27. mars 2020 nr. 15 (i kraft 1. januar 2021) : samt forskrifter ; Domstolloven : lov 13 august 1915 nr. 5 om domstolene : sist endret ved lover 22. april 2016 nr. 4 (i kraft 1. januar 2020) o

Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven - med endringer, sist ved lov av 27. mars 2020 nr. 15 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglige noter
Les mer
Vår pris
269,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 269,-

(Spiral)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Tvisteloven m/forskrifter og domstolloven - med endringer, sist ved lov av 27. mars 2020 nr. 15 (i kraft 1. januar 2021) Med historiske og faglige noter

Fakta