Vegtrafikklovgivningen 2020

vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter : ajourført pr. 1. april 2020

<![CDATA[<strong>Vegtrafikklovgivningen 2020</strong> er laget for alle som ønsker å være orientert om reglene som gjelder i trafikken. Den inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport. Les mer
Vår pris
579,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 08.06.20

Vår pris: 579,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 08.06.20

Om boka

<![CDATA[<strong>Vegtrafikklovgivningen 2020</strong> er laget for alle som ønsker å være orientert om reglene som gjelder i trafikken. Den inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.
Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet og gjengitt i farger.
Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere og vegmyndigheter.
Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering.
<strong>Vegtrafikklovgivningen 2020</strong> har følgende inndeling:

Sentrale bestemmelser
Forsikring
Krav til kjøretøy, utstyr og miljø
Kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder
Førerkort og trafikkopplæring
Sikkerhet og verneutstyr
Parkering
Forelegg og gebyr
Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng
Yrkestransport
Avgifter og utenlandsk motorvogn
Annet

Ajourført per 1. mai 2020]]>

Fakta