Rettsfilosofi - Svein Eng

Rettsfilosofi

Hva er rett? Hva er jus? I denne boken tar forfatteren deg med på en refleksjon over disse spørsmålene og videre inn i kjernen av rettsfilosofien. Et hovedmål er å utdype de forskjellige aspekter slike spørsmålsformuleringer kan ha, og de forskjellige retninger svarene kan peke i. Les mer
Vår pris
789,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 789,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva er rett? Hva er jus? I denne boken tar forfatteren deg med på en refleksjon over disse spørsmålene og videre inn i kjernen av rettsfilosofien. Et hovedmål er å utdype de forskjellige aspekter slike spørsmålsformuleringer kan ha, og de forskjellige retninger svarene kan peke i.
Forfatteren starter med en refleksjon over forskjelliger former for normativitet; sentralt står normer, verdier og rettigheter. Etter en analyse av disse presenteres noen grunnbegreper i det norske rettssystemet av i dag. Deretter drøfter forfatteren spørsmålet om vi kan erkjenne hva som er god og dårlig normativitet. Dette gjør han ved å presentere og begrunnelsesmessig prøve tre retninger som spiller en stor rolle i rettsfilosofien:

- den skandinaviske rettsrealismen
- utilitarismen
- kantiansk rettsfilosofi

De spørsmål som nå er nevnt, vedrører retten. Til slutt drøfter forfatteren noen hovedspørsmål vedrørende faget om retten, det vil si jusen. Han drøfter og forkaster spørsmålsformen: «Er jusen vitenskap» og går deretter over til å drøfte forholdet mellom jus og språk og mellom jus og normativitet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
ISBN: 9788215011769
Utgave: 1. utg.
Format: 25 x 18 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerINTRODUKSJON


I INNLEDNING: RETTSFILOSOFISK REFLEKSJON

1. "Hva er rett?"

2. Grunnleggende utsagnstyper

3. Vekselvirkning mellom bestemmelse av utsagnstype og prøving av holdbarhet

4. Norm og normativitet

5. FORDYPNING: Identitets- og individuasjonsspørsmålII RETT OG NORMATIVITET

1. "Hva er en norm?"

2. Pliktnormer - herunder om valgfrihet

3. Kompetanse og kompetansenormer

4. Koblingsord og kvalifikasjonsnormer - illustrert ved hhv u/gyldighet" og u/gyldighetsnormer

5. Normteori og definisjonsteori

6. Rettigheter

7. Verdier

8. Avveiningsnormer og retningslinjerIII RETT OG STAT: NOEN GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER OG VERDIER I DET NORSKE RETTSSYSTEMET AV IDAG

1. Problemstilling

2. Noen grunnprinsipper og grunnverdier

3. MotstridsproblemerIV RETT OG PRAKTISK FORNUFT

A DESKRIPTIVT OM LIKHETER, FORSKJELLER OG FORBINDELSESLINJER MELLOM POSITIV RETT OG MORAL

1. Innledning

2. Likheter og forskjeller

3. Forbindelseslinjer, konflikter

4. BegrepsgrenserB HVILKE MULIGHETER HAR VI TIL Å ETABLERE KRITERIER TIL VURDERING OG KRITIKK AV POSITIVT FORELIGGENDE RETTSSYSTEMER?

1. Innledning

2. Skandinavisk rettsrealisme

3. Utilitaristisk rettsfilosofi

4. Kantiansk rettsfilosofi

5. Litt om forholdet mellom de tre posisjonene i faktisk forekommende argumentasjon

6. Representativiteten og fruktbarheten av drøftelsene ovenforV JUS

1. Innledning

2. Jus og vitenskap

3. Jus og språk


SLUTTNOTER

Litteratur

Navneregister

Domsregister

Register over offentlige dokumenter

Emneregister