Sivilprosess i et nøtteskall

Sivilprosess i et nøtteskall gir en innføring i reglene for løsning av sivile tvister.

Innledningsvis gjøres det rede for grunnleggende hensyn i sivilprosessen og de sentrale aktørene. Deretter behandles særlig prosessforutsetningene (vilkårene for å få realitetsavgjort en sak), sivile sakers behandling i førsteinstans, bevisreglene, reglene for anke og læren om rettskraft. Les mer
Vår pris
239,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 239,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Sivilprosess i et nøtteskall gir en innføring i reglene for løsning av sivile tvister.

Innledningsvis gjøres det rede for grunnleggende hensyn i sivilprosessen og de sentrale aktørene. Deretter behandles særlig prosessforutsetningene (vilkårene for å få realitetsavgjort en sak), sivile sakers behandling i førsteinstans, bevisreglene, reglene for anke og læren om rettskraft. Enkelte av sivilprosessens klassiske problemstillinger behandles noe mer i dybden - det gjelder blant annet søksmålsvilkårene i tvisteloven § 1-3 og vurderingen av hva som er «samme krav» etter reglene om rettskraft.
Sivilprosess i et nøtteskall har en pedagogisk oppbygging og fremstilling. Boken er nyttig for jusstudenter, praktiserende jurister samt andre som trenger en oversiktlig gjennomgang av sivilprosessen.
Denne utgaven er à jour med sentrale avgjørelser fra rettspraksis og nyere teori per. januar 2018.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?