Naturbasert turisme

Naturbasert turisme kan defineres som reiser der hensikten er å nyte naturen eller oppleve uberørt natur. Det sier sitt om bredden i naturbasert turisme: Det kan være alt fra sol- og badeferier til økoturisme. Les mer
Vår pris
339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Naturbasert turisme kan defineres som reiser der hensikten er å nyte naturen eller oppleve uberørt natur. Det sier sitt om bredden i naturbasert turisme: Det kan være alt fra sol- og badeferier til økoturisme. For å dekke denne bredden behandles emnet både fra et samfunnsvitenskapelig og et markedsføringsperspektiv. Boken gir basiskunnskaper om naturbasert turisme både som fenomen og næring, og tar opp beslektede temaer som økoturisme, bærekraftig turisme og geoturisme. Naturbasert turisme gir innsikt i bakgrunnen for den økende interessen for naturbasert turisme og hva som utgjør naturbaserte turismeprodukter. Boken går grundig gjennom de ulike tilnærmingene for å segmentere og typologisere naturbaserte turister. Ved å forklare ulike virkninger av naturbasert turisme, viser boken også viktigheten av en bærekraftig turismeutvikling. Boken har et omfattende eksempelmateriale fra den norske turismekonteksten. Boken egner seg for studenter som tar utdanning innenfor reiseliv, hotellfag, fritidsfag, markedsføring, landbruk og naturforvaltning. Den egner seg også godt for reiselivsbedrifter som vil legge til rette for naturbasert turisme. Mehmet Mehmetoglu er professor ved Høgskolen i Finnmark og professor II ved Høgskolen i Harstad. Han har utgitt Perspektiver på markedsføring av reiseliv og Kvalitativ metode for merkantile fag, og publisert flere artikler om natur- og kulturbasert turisme i internasjonale tidsskrifter.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Kapittel 1 Naturbasert turisme
1.1 Bakgrunn for naturbasert turisme

1.2 Alternativ turisme

1.3 Naturbasert turisme

1.4 Typer av naturbasert turisme
1.4.1 Økoturisme

1.4.2 Spennings-/eventyrreiser

1.4.3 Kulturbasert turisme

1.4.4 Sol-og-bad-ferier


1.5 Naturbasert turisme som en del av masseturisme

1.6 Bærekraftig utvikling og turisme

1.7 Geoturisme
Oppgaver

ReferanserKapittel 2 Naturbasert turismemarked
2.1 Naturbaserte turister

2.2 Reisemotiver til naturbaserte turister

2.3 Aktiviteter til naturbaserte turister

2.4 Reisekarakteristikker til naturbaserte turister

2.5 Demografien til naturbaserte turister

2.6 Segmentering og typologisering av naturbaserte turister
2.6.1 Naturen som motivasjon (spesialister versus generalister)

2.6.2 Naturbasert turistsegmenter basert på reisemotiver

2.6.3 Naturbasert turistsegmenter basert på reiseaktiviteter

2.6.4 Naturbasert turistsegmenter basert på kombinasjon av flere karakteristikker

2.6.5 Naturbasert turistsegmenter basert på reisekarakteristikker

2.6.6 Naturbaserte turister segmentert basert på alder

2.6.7 Innenlandske versus utenlandske naturbaserte turister

2.6.8 Typologisering av naturbaserte turister basert på verdigrunnlag

2.6.9 Bærekraftige versus ikke-bærekraftige turister


2.7 Case-studier av nisjer av naturbaserte turisttyper
2.7.1 Spennings-/eventyrreisende

2.7.2 Kystturister

2.7.3 Øko-overnattere


2.8 Begrensninger i å delta i naturbaserte aktiviteter
Oppgaver

ReferanserKapittel 3 Naturbasert turismeprodukt
3.1 Definisjon av produkt
3.1.1 Kjerneproduktet i naturbasert turisme

3.1.2 Det konkrete naturbaserte turismeproduktet

3.1.3 Det utvidede naturbaserte turismeproduktet


3.2 Naturbasert turismeprodukt på to nivåer
3.2.1 Det totale naturturismeproduktet

3.2.2 Det spesifikke naturturismeproduktet (attraksjoner)


3.3 Kvalitetsforventninger til produktet
Oppgaver

ReferanserKapittel 4 Virkninger av naturbasert turisme
4.1 Virkninger av naturbasert turisme
4.1.1 Økonomiske virkninger

4.1.2 Miljømessige virkninger

4.1.3 Sosiokulturelle virkninger


4.2 Turismens virkninger fra lokalbefolkningens ståsted

4.3 Bæreevne og turismens virkninger
Oppgaver

ReferanserKapittel 5 Bærekraftig turismeutvikling
5.1 Turismeplanlegging

5.2 Bærekraftig turismeutvikling
5.2.1 Aktører i bærekraftig turismeutvikling

Oppgaver

ReferanserKapittel 6 Markedsføring av naturbasert turisme
6.1 Markedsføringsvirkemidler i naturbasert turisme
6.1.1 Produkt

6.1.2 Pris

6.1.3 Påvirkning

6.1.4 Plass


6.2 Markedsføringsplan for naturbasert turisme

6.3 Etiske prinsipper
Oppgaver

ReferanserKapittel 7 Forslag til problemstillinger og trender
7.1 Forslag til problemstillinger innen naturbasert turisme

7.2 Framtidig naturbasert turisme


Stikkordregister