Globalisering

åtte nøkkelbegreper

; Thomas Hylland Eriksen (Oversetter)

Hvis det er riktig at vi lever i en globalisert verden, hva innebærer dette for økonomi, politikk, kultur, arbeid og fritid, selvbilder og identitet?

I denne velskrevne innføringsboken tilbys studenten en oversiktlig og engasjerende veiviser til globaliseringen. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Hvis det er riktig at vi lever i en globalisert verden, hva innebærer dette for økonomi, politikk, kultur, arbeid og fritid, selvbilder og identitet?

I denne velskrevne innføringsboken tilbys studenten en oversiktlig og engasjerende veiviser til globaliseringen. Forfatteren har strukturert fremstillingen rundt åtte «nøkkelbegreper»: Frakobling, akselerasjon, standardisering, sammenvevning, mobilitet, blanding, sårbarhet og tilbakekobling.

Boken er rik på eksempler og overgripende perspektiver, og den viser på en lettfattelig måte hvorfor globalisering har fått en så sentral plass i forskning, politikk og dagligliv. Ettersom globaliseringen på alle måter er et variert og sammensatt fenomen, har Hylland Eriksen lagt vekt på å utforske den nedenfra og komparativt. For å forstå globalisering er det like viktig å studere lokalsamfunn som transnasjonale fenomener. «Globalisering - åtte nøkkelbegreper» er i hovedsak identisk med en bok forfatteren utga på engelsk i 2007 («Globalization. The Key Concepts»). Den norske utgaven er en gjennomgående revidert utgave hvor forfatteren, som selv har oversatt den, har foretatt enkelte endringer for å tilpasse teksten til norske forhold.

Boken er pedagogisk lagt opp, med eksempler i tekstbokser, kapittelsammendrag, spørsmål og diskusjonsoppgaver, kommenterte forslag til videre lesning og et godt stikkordsregister.

«Boken passer nær sagt alle samfunnsvitenskapelige fag på bachelornivå...og det er sannsynlig at også en rekke mastergradskurs vil ta imot den med åpne armer. Pedagogisk er boken forbilledlig strukturert, med interessante oppgaver til hvert kapittel»
Hans Erik Næss, Sosiologisk tidsskrift Nr 02 - 2009.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

innledning
1 Globalisering i dag

2 Hva globaliseringen ikke er

3 Globalister og skeptikere

4 Noen dimensjoner ved globaliseringen

Kapittelsammendrag


1 Frakobling
1 Globalisering og avstand

2 Mot en mer abstrakt verden

3 Abstrakt tid og temperatur

4 Penger som kommunikasjonsmiddel

5 Abstrakt musikk

6 Vannskiller

7 Nasjonalisme og globalisering

8 Andre frakoblingsmekanismer

9 Kritikere av frakoblingstesen

Kapittelsammendrag


2 akselerasjon
1 Komprimering av tid og rom

2 Akselerert endring

3 Akselerasjon i massemediene

4 Samtidighet

5 Noen flere konsekvenser av akselerasjon

Kapittelsammendrag


3 standardisering
1 Felles målestokker for en global modernitet

2 Standardiseringsformer i samtiden

3 Utdatering

4 Globaliseringen av ingenting

5 McWorld og dens kritikere

6 MS Word

7 Menneskerettigheter og identitetspolitikk

8 Det som ikke er standardisert

Kapittelsammendrag


4 sammenveving
1 Nettverkssamfunnet

2 Kommunikasjonsnettverk

3 Nettverk og verdensøkonomien

4 Global styring?

5 Oversettelse

6 Pengeoverføringer og billige telefonsamtaler

7 Fotball og globalisering

8 Utmelding, valgt og påtvunget

Kapittelsammendrag


5 Mobilitet
1 Transnasjonal migrasjon

2 Nasjonalstaten på anbud?

3 Turisme

4 Turisten og flyktningen

5 langdistansenasjonalisme

6 Nostalgi

Kapittelsammendrag


6 blanding
1 Blandingsformer

2 Hybriditet og kreolisering

3 Verdensmusikk

4 En 'blandet familie' på Mauritius

5 En modell

Kapittelsammendrag


7 sårbarhet
1 Naturlig og menneskeskapt risiko?

2 Opplevd risiko og reelle konsekvenser

3 Klimaendringer

4 Klimaendringer og globalt demokrati

5 Ekspertsystemenes makt

6 Globaliseringen og "krigen mot terrorisme"

Kapittelsammendrag


8 Tilbakekobling
1 Identitetspolitikk som respons på globaliseringen

2 Urfolk som eksempel

3 Tilbakekobling i diasporaen

4 Betydningen av tillit

Kapittelsammendrag


Spørsmål og diskusjonsoppgaver
Innledning

1 Frakobling

2 Akselerasjon

3 Standardisering

4 Sammenveving

5 Mobilitet

6 Blanding

7 Sårbarhet

8 Tilbakekobling


Forslag til videre lesning

Litteratur

Register